Ana Lindh Foundation
U Bosni i Hercegovini (BiH), nacionalna mreža ALF uspostavljena je u Tuzli na prvom sastanku 1. oktobra 2009. godine. Nacionalna mreža uspostavljena je na poziv Generalnog sekretarijata ALF-a u Aleksandriji, Egipat, a na preporuku istaknutih pojedinci iz Italije, Francuske i Španije. Na osnovu poziva uputili smo poziv organizacijama sa sjedištem u BiH da se pridruže ALF mreži, te je 1. oktobra 2009. godine ORC Tuzla izabran za šefa Mreže i sjedišta od strane članova.

Danas ALF mreža u BiH povezuje 47 organizacija i institucija civilnog društva iz više od deset gradova i regija u zemlji.

Našom nacionalnom mrežom takođe upravlja izvršni odbor koji se sastoji od 8 članova sa mandatom od dvije godine.

PDF Bilteni

ALF Bilten za oktobar i novembar 2023

ALF Bilten za oktobar i novembar 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je peti broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (oktobar – novembar 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti,...

ALF Bilten za august i septembar 2023

ALF Bilten za august i septembar 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je četvrti broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (avgust – septemar 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti,...

ALF bilten za Juni – Juli 2023.

ALF bilten za Juni – Juli 2023.

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je treći broj Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (juni – juli 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za aktivnosti, projekte,...

ALF Bilten januar-mart 2023

ALF Bilten januar-mart 2023

Dragi prijatelji/ce, Pred vama je drugi broj tromjesečnog Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (januar – mart 2023.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive za...

ALF Aktivnosti

ANNA LINDH MREŽA BIH SASTANAK UPRAVNOG ODBORA MREŽE

ANNA LINDH MREŽA BIH SASTANAK UPRAVNOG ODBORA MREŽE

U Vitezu je 28 avgusta održan redovni sastanak Upravnog odbora ALF BiH. Sastanku su prisustvovali:  IVAN SAJEVIĆ – GKM Vitez NOVICA BOGDANOVIĆ – DIS teatar Banja Luka BORIS BALTA – Magic Factory Tuzla (on-line) MAJA VEJZOVIĆ – VOLODER – Agancija lokalne demokratije...