Analiza položaja mladih u BiH

feb 8, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Drage / dragi,

Dis teatar Banja Luka, Gradsko Kazalište mladih Vitez i Omladinski resursni centar Tuzla, trenutno rade na istraživanju položaja i potreba mladih u Bosni i Hercegovini.

Želja nam je da, putem ovog upitika (i kasnijih fokus grupa direktno sa vama) dođemo do nekih odgovora i eventualnih preporuka koje ćete nam dati, kako bismo pokušali da svojim aktivnostima, ali i aktivnostima drugih organizacija, bar donekle unaprijedimo položaj mladih u BiH.

Ovo Istraživanje će nam poslužiti kako bismo izdradili stastiku, a na kraju i Analizu koju ćemo ponuditi svima koji se bave mladima, pa i onima koji bi trebali da se bave.

Molimo vas da odvojite desetak minuta i popunite anketu. Zahvaljujemo!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxv1cVk6-r8PCNHiEgDI47SigY6BbdJRTuooxMKt0Ll9BgiQ/viewform