Webinar Politike prema mladima

Webinar Politike prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT kroz incijativu Capacity Building Works, uz podršku Vlade Švicarske, organizira Webinar na temu Politike prema mladima. Tema politika prema mladima je vrlo važna za sve omladinske organizacije kao i organizacije koje se bave pitanjima...