BAYHOST grantovi za ljetne škole u 2021. godini

jun 30, 2021 | Novosti

 

Studenti i mladi istraživači iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope imaju priliku da konkurišu za grantove za ljetne škole koje održavaju visokoškolske ustanove Bavarske ili Istočne Evrope. (osim jezičkih kurseva).

Program stipendija je otvoren za sve discipline i pokriva cijenu kompletnog kursa. Dostupne su i subvencije za pokrivanje troškova smještaja (ukoliko nije uključen u cijenu kursa).

Prijave su moguće za sve ljetne škole koje se održavaju u toku 2021. godine.

Više informacija je dostupno na
https://www.uni-regensburg.de/assets/bayhost/de/foerderung/Summer_School_2021.pdf

(Univerzitet u Banjoj Luci)