Besplatna obuka za User interface/User experience dizajn – akreditovani program obrazovanja!

maj 6, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Centar za edukacija i istraživanje “Nahla”, u okviru provedbe projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) – u okviru projekta “Podrška Evropske unije  lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“, raspisuje

K O N K U R S
za upis polaznica na besplatni program neformalnog obrazovanja
„Obuka za User interface/User experience design“
(za 13 nezaposlenih polaznica s područja Kantona Sarajevo)

Svaki digitalni interfejs/interakcija (web i mobilne aplikacije, kontrolna tabla u autu, smart home uređaji) dizajniran je da riješi određeni problem ili da naše živote učini lakšim. Svaki put kad se koristi telefon, tipke koje se dodiruju, pokrete koji se prave prstima po ekranu, izbor fontova, šemu boja – sve ovo dizajniraju UI/UX dizajneri.

Drugim riječima, UI/UX je komunikacijski kanal između kompjuterskog softvera i krajnjeg korisnika. Ova obuka istražuje principe i praksu korištenja user interface i user experience dizajna za digitalne platforme.

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:​

Obuka za User interface/User experience dizajn obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 5 oblasti:
1. Uvod u UI/UX dizajn i upoznavanje sa softverom koji će se koristiti
2. Elementi UX dizajna
3. Komponente UI dizajna
4. Rad na aplikaciji
5. Rad na praktičnom zadatku (završni zadatak)

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke (domaći zadaci, rad na projektima). Nakon svakog modula polaznice pristupaju testiranju iz obrađene oblasti.

Predavač

Nastavu će držati iskusni predavač Tarik Bećić, grafički dizajner, UI/UX dizajner

Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima polaznice će po završetku obuke biti osposobljene da:

 • rade u softverima: Adobe XD
 • koriste pojmove i terminologiju UI/UX dizajna,
 • poznaju i koriste elemente UI/UX dizajna,
 • primjenjuju principe UI/UX dizajna u svom radu,
 • prepoznaju različite pristupe rješenju te produciraju kreativne radove,
 • koriste osnove vektorsko-grafičke tehnike,
 • blagovremeno komuniciraju i usaglašavaju s klijentom najbolji pristup rješavanju trenutnog problema,
 • uspješno komuniciraju s timom i potencijalnim korisnicima uvažavajući različitost stavova i pristupa rješavanju problema,
 • izrađuju dizajn za web stranice i aplikacije.

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJETI ZA POHAĐANJE OBUKE:

 • da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave javnog poziva,
 • državljanstvo BiH,
 • minimalno SSS, III ili IV stepen,
 • kandidatkinje starije od 18 godina,
 • osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket, s naglaskom na MS Word),
 • osnovno poznavanje Adobe paketa (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop),
 • da kandidatkinja pristaje na karijerno savjetovanje u okviru Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” i posredovanje u zapošljavanju Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon završetka programa obrazovanja odraslih,
 • prednost prilikom odabira kadidatkinja imat će prijavljene na evidenciji nezaposlenih – Biro Novi Grad,
 • u slučaju jednakog broja bodova, prednost pri prijemu u obrazovnu grupu dat će se osobi sa invaliditetom.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 24.5. do 6.10.2022. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

TERMINI: Nastava će se održavati utorkom i četvrtkom od 17.30 do 20.00h

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

NAČIN PRIJAVE

NAČIN PRIJAVE: Polaznice u prvom krugu se prijavljuju putem ONLINE FORMULARA. Konkurs je otvoren najkasnije do 13.5.2022. do 15.00 h. Kandidatkinje se prvo prijavljuju putem online formulara, nakon što se provede konkursna procedura (testiranje i intervju), primljene kandidatkinje će dobiti obavještenje putem e-maila o dostavi dokumentacije.Kompletan javni konkurs dostupan je OVDJE.

Za sva pitanja i dodatna pojašnjenja obratite se na e-mail: edukacija@nahla.ba