Aktivnosti ORC-a

Čitaj publikaciju: YouthInfoComp

Usluge za informisanje i savjetovanje mladih igraju ključnu ulogu u prelasku mladih u odraslo doba. Iako je profesija dobro organizovana i oslanja se na historiju dostojnu poštovanja, definisanje omladinskog radnika za informisanje ili koje kompetencije mora da posjeduje daleko je od toga da bude jednoglasno utvrđeno.

read more
ORC Aktivnosti u novembru

ORC Aktivnosti u novembru

Aleksandar Trifunović u novoj epizodi CAT Patrole Glavni i odgovorni urednik BUKA magazina, Aleksandar Trifunović bio je novi gost kod Mirele Biković u CatPatroli. Jedna od tema o kojima je Trifunović govorio u ovom gostovanju bio je video zapis „Hejt SLOVEni, još ste...

read more