Dragi prijatelji/ce, Pred vama se nalazi prvi broj tromjesečnog Informatora bosanskohercegovačke Mreže Anna Lindh Fondacije. (oktobar – decembar 2022.) U njemu se nalaze informacije o aktivnostima članica ALF BiH, informacije koje dobijamo od Sekretarijata ALF, pozive...

read more