Defektolog / logoped u programu dječije selo Gračanica

aug 19, 2021 | Novosti

Angažman vanjskog saradnika
Zadaci Vanjskog saradnika su sljedeći:
 • Habilitacija i rehabilitacija govornih poteškoća kod djece i mladih;
 • Rad na prevenciji govornih poremećaja i nepravilnosti;
 • Vođenje logopedskih tretmana i radionica sa djecom i mladima;
 • Savjetovanje roditelja i/ili direktnih pružalaca brige o vježbama za kućnu upotrebu s ciljem dodatnog i bržeg napretka u korigovanju govora;
 • Analiza korisnika i vođenje službene dokumentacije (nalazi, mišljenja, izvještaji, procjene djece i mladih, preporuke za dalji rad i sl.);
 • Redovna saradnja sa stručnim timom u Dječijem selu Gračanica i Kući za mlade u Tuzli.

Plan angažmana:

 • Angažman planiran za potrebe cijelokupnog Programa SOS Dječije selo Gračanica (SOS Dječije selo, Kuća za mlade, Program jačanja porodica Gračanica);
 • Minimalno 81 sati rada tokom mjeseca.

Potrebne kvalifikacije su sljedeće:

 • VSS Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 240 ETCS, odsjek defektolog / logoped;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u provođenju logopedakih tretmana sa djecom i mladima;
 • Posjedovanje certifikata za samostalnu opservaciju djece i mladih (posjeduje vlastiti pečat).

Potrebne vještine:

 • Samostalnost, organiziranost i odgovornost u radu;
 • Dobro nošenje sa stresnim situacijama;
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 2. septembra 2021. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju DEFEKTOLOG / LOGOPED U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.