Festival omladinskog zagovaranja, Banja Luka 2022.

maj 11, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Klapa 2. Akcija. Zagovaranje

Javni poziv za učešće na Festivalu omladinskog zagovaranja 2022.

Šta je Festival omladinskog zagovaranja?

Festival omladinskog zagovaranja je nova platforma koju mladi mogu iskoristiti da se promovišu kao nosioci promjene. Cilj festivala je da mladima u BiH pruži priliku da u vidu kratkih filmova zagovaraju za teme koji prema njihovom mišljenju bitne za unapređenje kvaliteta života mladih u našoj zemlji. Festival će se održati u Banjoj Luci 2. i 3. 06. 2022.  u Domu omladine, Đure Daničića 1. Organizator festivala je udruženje građana „Zdravo Da Ste“ Banja Luka.

Ko može učestvovati?

Kratki filmovi čiji su autori mladi, grupe mladih i udruženja građana čije su filmovi uradili mladi. (mladi su do 30 godina starosti). Kratki filmovi moraju biti autorski, ne smiju biti tuđi rad. Jedan autor može prijaviti više filmova.

Dužina trajanja filma može biti maksimalno 20 minuta.

Teme filma i format biraju autori, nama je važno da filmovi imaju snagu zagovaranja za teme bitne mladima u BiH (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou).

Filmovi ne smiju sadržavati scene i sadržaje ektremnog nasilja, govora mržnje, diskriminacije, netolerancije i seksualnog dijaloga.

Filmovi mogu biti napravljeni najkasnije u 2018. godini.

Rok za prijave je 27.05.2022. Autor može samo poslati film, ali i učestvovati lično.

Prijave slati putem e-maila na adresu: oc@zdravodaste.org.

Organizator će pokriti putne troškove i troškove smještaja učesnicima.