Google stipendije za studente sa invaliditetom!

mar 28, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Stipendija je namijenjena studentima sa invaliditetom koji studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu bilo gdje u Evropi ili Izraelu.

Stipendija ima za cilj da pomogne u uklanjanju barijera koje sprječavaju studente sa invaliditetom da uđu u svijet računarstva, podstakne ih da se istaknu na svojim studijama i postanu aktivni uzori i lideri u stvaranju tehnologije.Prihvatljivi kandidati moraju:
– biti trenutno upisan na univerzitet u Evropi ili Izraelu za školsku 2022-2023;
– namjeravaju da budu upisani ili primljeni kao redovni ili vanredni student na diplomskom, master ili doktorskom programu (ili ekvivalentnom) na univerzitetu u Evropi ili Izraelu za akademsku 2023/2024.
– da studiraju računarstvo, računarsko inženjerstvo, informatiku ili srodnu tehničku oblast na univerzitetu u Evropi ili Izraelu sa invaliditetom;
– pokazati izvanredan akademski uspjeh;
– dati primjer liderstva i strasti za kompjuterske nauke i tehnologiju;

Napomena: Osobe koje su rezidenti zemalja pod embargom, obično stanovnici zemalja pod embargom, ili su na drugi način sankcionisane primjenjivim programima kontrole izvoza i sankcija nemaju pravo da se prijave za ovu stipendiju.
Ovdje možete pristupiti platformi aplikacije: LINK.

Najbolji kandidatI će dobiti stipendiju od 7.000 eura koju će potrošiti na školarinu, naknade, knjige, pribor i opremu potrebnu za nastavu na univerzitetu.

Rok: 14. maj 2023, 23:59 GMT.
Više informacija na LINKU.