Grad Tuzla uspostavio Modul za dijasporu: Prevazilaženje komunikacijskih barijera

jul 19, 2021 | Novosti

 

U cilju aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom, Grad Tuzla je na službenoj internet stranici Grada uspostavio Modul za dijasporu, koji sadrži osnovne informacije o aktivnostima Grada Tuzle na povezivanju sa dijasporom, kao i online upitnik sa ciljem uspostavljanja Registra dijaspore, koji će pomoći u prevazilaženju komunikacijskih barijera između Grada Tuzle i dijaspore.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je stvaranje uslova za aktivniju komunikaciju i uključivanje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, te efikasnije zadovoljenje potreba dijaspore za informacijama i uslugama koje pruža gradska uprava. Kreirana je i posebna email adresa za komunikaciju sa dijasporom: dijaspora@tuzla.ba.

Pored toga, polazeći od saznanja da naši građani u dijaspori često imaju potrebu za uslugama Centra za pružanje usluga građanima (izvodi iz matičnih knjiga i sl.), kako bismo im približili ove usluge, uspostavljena je usluga “E-Matičar” putem koje se elektronski, i u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti, mogu dobiti sve potrebne informacije i dokumenti kojima raspolaže Centar za pružanje usluga građanima.

Uspostavljanje Modula za dijasporu dio je aktivnosti Grada Tuzle u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM BiH).

U okviru projekta Dijaspora za razvoj uspostavljen je i poseban Upitnik za predstavnike dijaspore.

Ovaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobijanja informacija od grada porijekla, da bi se obezbijedilo komuniciranje i dobijanje informacija od strane grada porijekla u skladu sa potrebama predstavnika dijaspore. Odgovori koji se daju su anonimni i koristiće se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i grada i pružanja usluge grada prema predstavnicima dijaspore.

U okviru Grada Tuzle, odnosno Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, uspostavljeno je Odjeljenje za poduzetništvo, turizam i dijasporu, u čijoj nadležnosti su i poslovi u oblasti unapređenja poslovne saradnje sa dijasporom. Kontakt se, također, može ostvariti putem emaila dijaspora@tuzla.ba .

Prema službenim procjenama, oko dva miliona ljudi porijeklom iz Bosne i Hecegovine (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta.

Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. Mnoštvo je oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija, globalne promocije zemlje, itd.

Grad Tuzla nastoji ostvariti dvosmjernu komunikaciju a dijasporom, unapređenjem koordinacije, saradnje i rada na zajedničkim razvojnim ciljevima, saopćeno je na službenoj stranici Grada Tuzla.

(Tuzlanski.ba)