Interaktivni seminar: Metode i funkcije u kancelarijskom poslovanju

mar 21, 2022 | Aktivnosti, Novosti

INTERAKTIVNI SEMINAR

METODE I FUNKCIJE U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE PROPISA U PRAKSI

POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM

TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

e-PISARNICA I e-ARHIVA

PRAKTIČNA ZNANJA, ISKUSTVA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE

Vlašić

13. – 15.04.2022.

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

CILJEVI I SVRHA

 • Zakonski okvir obavljanja kancelarijskog poslovanja – primjena propisa
 • Interno i eksterno upravljanje dokumentacijom elektronskim putem
 • Primjena IT tehnologija u skladu sa propisima
 • Pravilna i propisna službena komunikacija elektronskom poštom
 • Upoznavanje sa elektronskim potpisom u praksi
 • Upravljanje dokumentacijom od nastanka do uništenja ili arhiviranja
 • Tajnost podataka – određivanje i zaštita
 • Upoznavanje sa pravnim okvirima pečata i faksimila
 • Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

SADRŽAJ

 • Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko – arhivskih poslova
 • Osnove kancelarijskog poslovanja
 • propisi, načela, evidencije, arhiviranje
 • Akti upravnog postupka
 • definicija, evidentiranje i postupanje
 • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
 • Lista kategorija registraturne građe
 • Pečat i faksimil
 • ovlaštenja, upotreba i odgovornost
 • Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
 • Arhivska knjiga
 • Uništavanje registraturne građe
 • svrha i značaj
 • Pravila pisane i elektronske komunikacije
 • Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena
 • e-Pisarnica
 • upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
 • e-Pisarnica
 • podrška za rad od kuće
 • e-Arhiva
 • pohrana i čuvanje
 • Elektronski potpis
 • primjena u skladu sa propisima
 • Vrste i načini zaštite tajni
 • Postupanje sa tajnim aktima
 • Primjena EU standarda i normi

PREDAVAČ

Azemina Hujdur – Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

RASPORED RADA

Registracija učesnika 09:30 – 10:00

10:00 – 16:00 srijeda    13.04.2022.

09:30 – 16:00 četvrtak  14.04.2022.

09:00 – 11:00 petak      15.04.2022.

METODOLOGIJA RADA

 • Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.
 • Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja. Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 31.03.2022.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE: LINK

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 06.04.2022.