Javni konkurs za izlagačke aktivnosti iz oblasti slikarstva, kiparstva, grafike, primijenjenih umjetnosti i multimedije u 2023. godine

nov 17, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Univerzitet u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost, raspisuje konkurs za odabir tri najbolja rada iz oblasti likovnih umjetnosti u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2023. godinu. Na konkurs se mogu prijaviti: studenti Univerziteta u Tuzli.
Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave sledeće podatke:
1. Lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
2. Biografiju
3. Kandidati mogu dostaviti do tri umjetnička rada sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
4. Umjetnička izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)
Način prijave: Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila: alan.alagic@untz.ba
Dostavljanje radova: Radove dostaviti najkasnije do 15.12.2023. godine u prostorije Rektorata (Filozofski fakultet)
Rok za prijavu: Konkurs i dostavljanje radova otvoreni su do 15.12.2023. godine
Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 18.12.2023. godine na web stranici:www.untz.ba
Napomena: moguće je priložiti ukupno tri rada u jednoj oblasti. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je Umjetnički savjet odabrao.
Kandidat/kinja čiji rad bude najbolje ocjenjen bit će dobitnik nagradnog putovanja 3 dana u Veneciju.
Centar za sport, kulturu i umjetnost Tuzla će odabrane radove predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti 20.12.2023. godine u Galerijskom prostoru Univerziteta, te snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbe u sredstvima informisanja.
Sve druge informacije možete dobiti na broj telefona 061 738 580 ili na e-mail:alan.alagic@untz.ba

Preuzeto sa: Facebook