JAVNI POZIV za stipendiranje studenata i studentica za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku 2021/2022.godinu

maj 5, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Na temelju Statuta i kriterija o stipendiranju nadarenih učenika ili učenica i studenata ili studentica u akademskoj 2021/2022. godini, Fondacije ”BOSNA” raspisuje JAVNI POZIV za stipendiranje studenata i studentica za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku 2021/2022. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju studenti i studentice, starosti od 19 do 26 godina iz grupacije tehničkih nauka i informacionih tehnologija uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • da su državljani ili državljanke BiH
  • redovni studenti ili studentice fakulteta iz grupacije tehničkih nauka i informacionih tehnologija

Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se za razdoblje od deset mjeseci. Iznos mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini je deset.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

  1. Uvjerenje o državljanstvu kandidata ili kandidatkinje za stipendiju ne starije od šest mjeseci
  2. Potvrdu o upisu kandidata ili kandidatkinje u tekuću školsku/akademsku godinu, izdata od nadležne institucije fakulteta sa naznakom da aplikant prvi put upisuje godinu
  3. Uvjerenje o postignutom uspjehu kandidata ili kandidatkinje za stipendiju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini. Za studente i studentice prve godine studija svjedočanstvo završenog razreda srednje škole. Za studente i studentice viših godina potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
  4. Dokaz o angažmanu u društvenom aktivizmu.
  5. Motivaciono pismo i životopis.

⚠ Napomena:

Kandidati i kandidatkinje koji ostvaruju pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora u obavezi su dostaviti:

  1. Izjavu o odgovornosti da kandidat ili kandidatkinja za stipendiju nije ostvario ili ostavrila pravo na stipendiju na istoj osnovi od druge institucije u tekućoj školskoj/akademskoj godini.
  2. Kopija tekućeg računa iz banke kandidata ili kandidatkinje za stipendiju na koji će se vršiti isplata stipendije, izdato od banke.

Svi kandidati na Javnom pozivu koji nisu ostvarili pravo na stipendiju biće pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste studenata dobitnika stipendija.

Javni poziv ostaje otvoren do 08.05.2022.

📩 Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte:

Fondacija ”BOSNA”

(sa naznakom: Javni poziv za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja)

Ulica Alipašina 45A

71000 Sarajevo

⚠ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeni dokumenti se neće vratiti kandidatu ili kandidatkinji nakon završene konkursne procedure.

Kandidati i kandidatkinje koji su ostvarili pravo potpisuju ugovor o dodjeli stipendije kojim se reguliraju međusobna prava i obveze studenata i studentica i Fondacije ”BOSNA”. Ugovor potpisuje student ili studentica i Direktor u ime Fondacije ”BOSNA”.

👉 Za sve dodatne informacije kandidati i kandidatkinje se mogu obratiti Fondaciji ”BOSNA” putem e-maila: info@fondacijabosna.ba ili na telefon: 061-061-735