Javni poziv za učešće na IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja Stari Grad Sarajevo

jun 29, 2021 | Novosti

 

Želiš ojačati vlastite poduzetničke vještine? Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan?

Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje? Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis?

Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa? Upoznati se i umrežiti sa drugim poduzetnicima?

Prijavi se na: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA STARI GRAD SARAJEVO

Uvodne informacije

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa više od 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništva i očuvanju radnih mjesta poduzetnika i malih poduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Fondacije Mozaik, Investicijske fondacije IMPAKT i Općine Stari Grad Sarajevo u 2021. godini realizirat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će,obuhvatiti program poduzetničke obuke za minimalno 25 mladih osoba sa područja Općine Stari Grad Sarajevo te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za 5 novih poslovnih poduhvata na području Općine, pristup on-line zajednici Lonac.pro (poduzetničko savjetovalište dostupno 24/7), individualne sastanke sa osoboljem Startup studija (5 sati tokom jednog ciklusa) kao i mogućnost apliciranja za dodatno partnersko ulaganje u iznosu do 40.000 KM. Više informacija o Startup studio programu Fondacije Mozaik dostupno je na www.startupstudio.ba.

Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja poduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021.

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:

 1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 5 poslovnih ideja na području Općine Stari Grad Sarajevo)
 4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.
 5. Pristup on-line zajednici Lonac.pro – poduzetničko savjetovalište za polaznike putem kojeg će imati priliku postaviti pitanje na koje će dobiti odgovor u roku od 48 sati (najkasnije), a koje je dostupno 24/7.
 6. Individualni sastanci sa osobljem Startup studija –  Kandidatima su osigurani individualni konsultantski razgovori sa ekspertima iz Startup studio programa a u vezi pitanja za svoj poslovni model ili na određenu specifičnu temu npr. marketing.
 7. Mogućnost apliciranja za partnerska ulaganja do 40.000KM – Osiguran je pristup za dodatna partnerska ulaganja u iznosu do 40.000KM za korisnike programa koji ispunjavaju kriterije IMPAKT inkubatora te imaju potencijal za razvoj prema kriterijima Startup studio programa Fondacije Mozaik.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim poduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija IMPAKT i predstavnici uključenih partnera zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg poduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • Mlada osoba od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Stari Grad Sarajevo.
 • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Stari Grad Sarajevo koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl).
 • Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Općine Stari Grad, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.

Dodatno, potrebno je

 • Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu poduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne mlade osobe (18 do 35 godina) na period od godinu dana.
 • Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
 • Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
 • Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

 • Nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje aktivno traže zaposlenje i sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Stari Grad Sarajevo;
 • Zaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Stari Grad Sarajevo, a koji bi željele da pokrenu vlastiti biznis;
 • Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području općine Stari Grad Sarajevo;koji su registrovani do godinu dana od dana objave javnog poziva zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci čiji su vlasnici mlade osobe između 18 i 35 godina starosti. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost ili druga djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog poduzetništva uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika u dobi između 18 i 35 godina. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje, općinskog organa uprave i članovi njihovih užih porodica.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog poduzetništva koristi se Platforma za socijalno preduzetništvo FBiH razvijena od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Kako aplicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 30.6.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici Općine Stari Grad Sarajevo www.starigrad.ba ili upitom na mail: admira.muhic@starigrad.ba.

Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

 • Kopija rješenja o registraciji – za postojeće biznise

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to na Protokol Općine Stari Grad Sarajevo, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“, adresa Ul. Zelenih beretki br. 4, 71000 Sarajevo.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administrativnih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za lokalni razvoj i poslove MZ Općine Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki br. 4, na telefon 033 282 364 ili putem e-mail-a admira.kadic@starigrad.ba kao i na broj telefona: 033 202 043 i e-mail-a info@impakt.ba.

(lonac.pro)