Konferencija Mreže za izgradnju mira – „Strateško i komunikacijsko planiranje“

jul 5, 2021 | Aktivnosti ORC-a

 

Na Jahorini je, u periodu od 24. do 25. Juna održana konferencija Strateškog i komunikacijskog planiranja Mreže za izgradnju Mira BiH. Na konferenciji je učestvovalo 27 učesnika iz 17 organizacija – članica Mreže, kao i članovi projektnog tima, Upravnog odbora mreže, saradnici i treneri. Na ovoj konferenciji je ispred ORC Tuzla učestvovao naš direktor, Miralem Tursinović. Cilj ove dvodnevne konferencije je bio prije svega proces konsultacija, dijaloga i dodatnog promišljanja identifikovanih ideja i prijedloga projektnog tima, Upravnog odbora i članova/ica Skupštine Mreže.

Diskusija bila vrlo dinamična, i rezultirala je dobrim komentarima i korisnim sugestijama. Tokom dva dana konferencije učesnici su imali priliku dodati eventualne prijedloge i izmjene Strateškog plana mreže.

U naredna tri mjeseca Mreža će raditi na pripremi PEST analize, odnosno analize političkog, ekonomskog, društvenog i tehnološkog konteksta u kojem djeluje Mreža. Rezultati ove analize će poslužiti kao osnova testiranja ciljeva koje su postavljene u Strateškom planu i definisanja aktivnosti i razvoju Akcionog plana usklađenog sa društvenim tokovima. Nakon ovog procesa, održaće se konsultacije sa svim članicama Mreže u septembru, kako bi se usaglasili planovi i materijali sa interesima i potrebama članica.