Konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora u ASuBiH-u

sep 23, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Nevladina organizacija, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini zvanično raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova i članica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu organizacije!!

Asocijacija srednjoškolaca u BiH je organizacija od koje je počeo moj aktivizam. Kao što sam naziv nosi, Asocijacija srednjoškolaca (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca/ki u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

Prvo što bih voljela pohvaliti jeste divna atmosfera i divni ljudi u cijeloj organizaciji. Ma bilo kakvo stanje bilo, bilo kakva radionica, uvijek ćete naći super ljude koji su tu iz istog razloga kao i vi, da se zabave i nauče nešto novo.

Upravni odbor je ona ozbiljnija strana ASuBiH-a, oni koji nas zajedno sa organizacijom drže u redu i obavještavaju sve o dešavanjima organizacije. Međutim, kad god su tu ne razlikuju se od nas, šta više, podižu atmosferu i učine svaki događaj vrhunskim. Ukoliko ste novi u ASuBiHu oni su ti koji će Vam prvi pružiti ruku.

Baš iz tog razloga želim da sve članove obavjestim, a i oni koji nisu članovi da se pridruže;), rapisuje se konkurs za 7 dopunskih članova/ica za Upravni odbor i novog/u predsjenika/cu organizacije!!

Da ne dužim, kandidati koji žele da se prijave moraju da ispunjavaju uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da redovno pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;
  • da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;
  • da su članovi/ice Lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja.
  • da su izmirili sva sredstva namijenjena realizaciji njihovih projekata (isključujući novac doniran od strane ASuBiH-a putem Fonda Socijalnog dana 2021)

U uži krug prolazi 12 kandidata i kandidatkinja koji/e  će se predstavljati na Godišnjem događaju XV Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 28. do 30. oktobra 2022. godine u Sarajevu.

Da biste se prijavili pratite korake na linku stranice:

Asocijacija srednjoškolaca u BiH raspisuje konkurs za 7 dopunskih članova/ica Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu

Konkurs će biti otvoren do 02.10.2022. do 23:59 sati, a rezultati za uži krug bit će objavljeni na ASuBiH-ovoj web stranici www.asubih.ba 10.10.2021. godine.

lonac.pro