Konkurs za dizajn YinfoPioneers: Pionirske informativne usluge za mlade na Zapadnom Balkanu

jan 18, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Da li vas zanima grafički dizajn ili ste samo kreativni i spremni da doprinesete pravu mladih na informisanost?
Ako imate najviše 30 godina, dizajnirajte logo i vizuelni identitet projekta YinfoPioneers: Pionirske informativne usluge za mlade na Zapadnom Balkanu, koji koordinira Evropska agencija za informisanje i savetovanje mladih (ERYICA)!

Tražimo atraktivan logo koji privlači pažnju mladih i izražava važnost informisanja mladih na Zapadnom Balkanu.
Pošaljite svoj dizajn, osvojite bežične slušalice (Airpods), i naravno, priznanje! Vaše ime će biti povezano sa logom, projektom i informacijama o mladima.

Šta su informacije za mlade ?
Tokom odrastanja, mladi ljudi moraju donositi odluke koje će uticati na njihove živote. Jednak pristup kvalitetnim i besplatnim informacijama preduslov je da koriste svoja prava, donose odgovorne odluke i učestvuju u društvu. Zbog toga je pravo na
informisanje široko priznato u primarnim pravnim dokumentima na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Informacije o mladima mogu opisati različite aktivnosti i biti postavljene u više okvira i pružene od strane mnogo različitih „informacionih aktera“.

Šta je ERYICA ?
Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA) je nezavisna evropska organizacija sastavljena od nacionalnih i regionalnih tijela i mreža za koordinaciju informacija o mladima. Radi na intenziviranju evropske i međunarodne
saradnje u oblasti informativnog rada i usluga za mlade. Razvija, podržava i promovira kvalitetnu opću informatičku politiku i praksu za mlade na svim nivoima kako bi se zadovoljile potrebe mladih za informacijama i primijenila načela Evropske
povelje o informisanju mladih. ERYICA ima za cilj da podrži pravo mladih na potpune i pouzdane informacije, koje im pomažu da donesu izbore sa kojima se suočavaju u svojim životima i promoviše njihovu autonomiju, sposobnost kritičkog mišljenja i aktivno učešće u društvu.

O informacijama za mlade i ERYICA: https://vimeo.com/467310623

Šta je projekat YinfoPioneers ?
To je Erasmus + projekat za podršku pružanju informacija mladima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Uprkos mnogim izvorima informacija, mladim ljudima širom zemalja je teško doći do pouzdanih i razumljivih informacija. U kontekstu masovnih dezinformacija, mladima je potrebna pomoć u odabiru i obradi informacija za donošenje odluka. Informacija je pravo, a prelazak u odraslo doba je ključan u oblikovanju budućnosti. Informisanjem i savjetovanjem mladih treba im pomoći u svim aspektima njihovog života i njihovom samostalnom donošenju odluka.

Iako se neke specijalizovane informativne službe mogu naći na Zapadnom Balkanu, ne postoje nacionalne strukture za informativne usluge za mlade koje bi osigurale univerzalni pristup kvalitetnim informacijama i savjetovanju. Kao rezultat toga, mladima, posebno onima sa manje mogućnosti, značajno je potrebno više informacija o uslugama i opcijama koje se odnose na bitne aspekte svakodnevnog života, kao što su: zdravstvena zaštita, participacija, mobilnost, obrazovanje, zapošljavanje, izuzetna podrška, zaštita, itd. Ovim projektom nastojimo da postavimo osnovu za razvoj i širenje usluga informisanja i savjetovanja mladih na Zapadnom Balkanu (posebno u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji) i promovišemo integraciju prava mladih na informacije u nacionalnim politikama za mlade. Pod koordinacijom ERYICA, projektni konzorcij čine organizacije koje djeluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i davaoci informacija za mlade iz Slovenije i Španije.

O čemu je konkurs ?
Ovo takmičenje se odnosi na kreiranje i odabir vizuelnog prikaza projekta YinfoPioneers. Logo treba da ima svijetle boje, da bude vidljiv i da se može printati u crno-bijeloj boji te da sadrži kratki naziv projekta: YinfoPioneers. Odaberite bilo koju tehniku ​ koja bi izgledala dobro. Naprimjer, snimite fotografiju, kreirajte ilustraciju digitalno, crtajte rukom na papiru ili koristite samo tekst, možete se takmičiti sa bilo kojom kreacijom. Kreacija će se koristiti na međunarodnom nivou, zato bi trebalo da sadrži samo kratki naziv projekta.

Kako učestvovati ?
Da biste učestvovali u konkursu, morate biti:
– između 18 i 30 godina,
– državljanin ili stanovnik Albanije, Bosne i Hercegovine, Katalonije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Slovenije (zemlja koja je partner u ovom projektu),
-prihvatiti pravila i uslove konkursa i odluku žirija.

Svoj rad obavezno dostavite na adresu orctuzla@bih.net.ba u vektorskom grafičkom formatu i visokoj rezoluciji prikladnoj za štampanje.
Konkurs traje do 20. februara 2023.godine. Nakon zatvaranja, projektni konzorcijum će izabrati jednog pobjednika i tu grafiku će koristiti kao logo projekta YinfoPioneers
– Pionirsko informisanje mladih na Zapadnom Balkanu.
Pobjednik/ca će dobiti bežične slušalice (Airpods).
Sretno !