Literarno takmičenje – Moje životno obrazovanje

feb 8, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave na Konkurs za najbolji esej 2023. Pobjednicima obezbijeđene novčane nagrade.

Dragi mladi ljubitelji znanja i pisane riječi!

 

 

Da, upravo vi, koji svoje misli artikulišete i pretočavate u pisane redove. Nižete svoje spoznaje, osjećanja, doživljaje.

Fondacija Izvor nade i ove godine posebno njeguje pisanu riječ, i pisanu formu izričaja. Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, raspisujemo javni poziv sa fondom nagrada.

 

 

 

Ovogodišnja tema i oblast takmičenja je “Moje životno obrazovanje”. Takmičari će napisati svoj osvrt na jedno od sljedećih pitanja:

 

 

– Šta za mene predstavlja obrazovanje, i na koji način ono oslobađa?

 

 

– Postoji li idealan način sticanja znanja; holistički pristup učenju i cjeloživotno učenje?

 

 

 

Volimo mlade koji promišljalju. Koji se hrane na izvorima znanja. Takve duše posebno mirišu. Podstiču na izvrsnost i sebe i okolinu. Kreativno i kritički pristupaju životnim spoznajama, okrenuti ka rješenju.

 

 

U cijelom tom promišljanju, gradimo vizije svjetova, obrazaca življenja i živote koji bi odgovarali nama i idalnim okolnostima.

 

 

Kakve li vas emocije samo obuzmu kada mislite o svojim idealnim okolnostima? O znanju po vašoj mjeri. Znanje, kako god ga mi definisali, određuje naše živote. Vladamo se po znanjima. A određuje i jednu patriu. Onaj ko ti želi dobro, podučit će te znanju. A onaj ko želi dobro svojoj geografiji, svojim rijekama, svojim planinama, životu u punini – vladat će se po tom znanju.

 

 

U to ime, u ime savremenih boja znanja za pametnu budućnost, Fondacija za unapređenje kulture i obrazovanja „Izvor nade“ sa zadovoljstvom objavljuje poziv za učešće na Konkursu za najbolji esej 2023. povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. marta 2023. godine.

 

 

 

Prijavite se na

 

 

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ POD NAZIVOM „Moje životno obrazovanje“

 

 

 

Znanje se krije svuda oko nas. I ono je u svim bojama. Ono njeguje, liječi, osnažuje, usmjerava. Ono gradi. Gradi pametnu budućnost. Budućnost u kojoj živimo svoje geografije, svoje rijeke, svoje planine, svoju patriju.

 

 

 

Pozivamo mlade ljude da, kroz umjetnički izraz riječi, nam pišu, podijele svoje misli sa nama.

 

 

Da si ti neko, kako bi izgledalo obrazovanje u Bosni i Hercegovini?

Šta za tebe predstavlja obrazovanje?

Da li nas ono određuje?

Tvoj način obrazovanja?

Tvoj način idealnog obrazovanja?

Da li je obrazovanje za zauvijek?

Zašto se obrazujemo?

Kako kulturološki pristupamo obrazovanju?

Da li smo obrazovani?

Kako pristupiti nauci i obrazovanju?

Da li ikada prestaje proces obrazovanja?

Način na koji čovjek uči i spoznaje?

Tvoje najveće spoznaje?

Da li obrazovanje oslobađa?

Oni koji podstiču na pametnu budućnost, jer znanje zna budućnost. Znanjem za budućnost.

 

 

Pišite nam, a mi ćemo da vas nagradimo!

 

 

PRAVILA I USLOVI KONKURSA

 

 

1. PRAVO UČEŠĆA

 

 

Na konkursu učestvuje autor/ica eseja, koji/a pošalje prijavu putem google obrasca. Slanjem prijave autor pristaje na uslove i pravila konkursa. Ispunjavanjem prijave, autor potvrđuje autentičnost rada koji je prijavio na konkurs, preuzima odgovornost za sadržaj te potvrđuje da je isti njegovo autorsko djelo. Prijavu/google obrazac možete naći u daljem tekstu poziva.

 

 

 

Pristigle radove pregledat će posebno formirana komisija koja će odabrati najbolje.

 

 

Pristiglim radovima bit će dodijeljena odgovarajuća šifra, tako da komisija neće znati identitet autora radova do izbora najboljih.

 

 

Komisija će od pristiglih radova odabrati koji će dobiti prvu, drugu i treću nagradu.

 

 

Poziv je otvoren za mlade ljude od 16 do 19 godina;

 

 

Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine;

 

 

Aplikanti se prijavljuju kao pojedinci;

 

 

Svaki kandidat može prijaviti samo jedan literarni rad – u formi eseja;

 

 

Rad može sadržavati najviše 900 riječi;

 

 

Zainteresovani se pozivaju da svoje radove pošalju najkasnije do 23:59 CET, 20. februara 2023. godine.

 

 

Objava rezultata bit će izvršena 28. marta 2022. godine na facebook stranici fondacije Izvor nade.

 

 

 

2. NAGRADE

 

 

Visina nagrada:

 

 

Prva nagrada: 300,00 KM

 

 

Druga nagrada: 200,00 KM

 

 

Treća nagrada: 100,00 KM

 

 

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji fondacije Izvor nade.

 

 

Nagrađeni radovi će biti objavljeni na web i facebook stranici Fondacije.

 

 

3. KAKO SE PRIJAVITI

 

 

Svoje prijave šaljete putem online prijave/google obrasca. Prijava sadrži dio sa vašim ličnim podacima

 

 

kao i prostor za Vaš rad/esej do 900 riječi.

 

 

4. IDEJA TAKMIČENJA

 

 

Takmičenjem želimo promovirati vrijednosti Fondacije Izvor nade:

 

 

  • njegovanje kulture mira i nenasilja kroz obrazovanje,
  • promicanje održivog društvenog razvoja,
  • promicanje poštivanja svih ljudskih prava,
  • osiguravanje jednakosti žena i muškaraca,
  • unaprijeđenje razumijevanja, tolerancije i solidarnosti,
  • podupiranje aktivne komunikacije i slobodan protok informacija i znanja,
  • promicanje međunarodnog mira i sigurnosti,
  • poticanje demokratskog sudjelovanja.

Ovom inicijativom želimo napraviti korak naprijed u promociji kulture obrazovanja koja će građane BIH podstaći na prepoznavanje i kreiranje vrijednosti koje grade sigurniju I pametniju budućnost.

AUTORSKO PRAVO, ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Autor, koji je ujedno i učesnik konkursa, popunjavanjem prijavnice daje pristanak Organizatoru da bez naknade može objavljivati prijavljene radove. Autor daje pristanak da se njegovi radovi objavljuju koliko je god to puta potrebno u smislu promocije ovoga konkursa i Organizatora općenito na društvenim mrežama, internetskim stranicama Organizatora, izložbama, u medijima i promotivnom materijalu te promotivnom materijalu vezanom uz projekte, događanja, priredbe i manifestacije koje organizira Organizator ili u kojima je partner te sponzor. Organizator se obavezuje da će potpisati autora na objavljene radove gdje je to tehnički izvedivo i ne narušava izgled konačnog proizvoda, a u smislu autorove promocije. Organizator ne odgovara za eventualno neovlašteno korištenje objavljenih radova od strane osoba koje ne organizuju konkurs. Organizator se obvezuje da će obrađivati i čuvati lične podatke svih kandidata te ih neće koristiti u drugim slučajevima, koji ne podrazumijevaju konkurs, niti će ih dijeliti, a prestankom aktivnosti vezane uz konkurs, podaci se prestaju i obrađivati. Kandidat na konkurs imaju pravo zatražiti pristup svojim ličnim podacima, te ispravak ili brisanje istih, što mogu učiniti na adresu elektronske pošte Organizatora.