LJETNA FILMSKA RADIONICA

jun 6, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Filmski centar Sarajevo vas poziva na kratku radionicu o očuvanju filmskih traka.

Stručnjaci sa Universita‌ degli Studi di Milano održat će niz predavanja o konzervaciji, restauraciji i digitalizaciji filma.

Radionica će se organizovati od 14.6. do 17.6. u prostorijama Filmskog centra Sarajevo.

Obnova filma je multidisciplinarno područje koje zahtijeva raznovrsne kompetencije i saradnju brojnih stručnjaka, od konzervacije materijala do informatike i hemije. Ova radionica c‌e pružiti opšti pregled glavnih koraka procesa konzervacije i restauracije filma.

Glavne teme:

• Historijski pregled izrade filmskih traka • Filmski formati i materijali • Konzervacija • Restauracija • Digitalizacija filma • Color correction i Color grading • Arhiviranje analognih i digitalnih materijala

Zahvaljujući U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation, kurs je besplatan. Svi zainteresovani za radionicu potrebno je da pošalju motivaciono pismo i CV na: lab@fcs.ba do 08.06.2022.

Predavanja će biti održana na engleskom jeziku. Broj učesnika je ograničen.