Natječaj „Western Balkans Arbitration Writing Competition“

apr 11, 2022 | Aktivnosti, Novosti

TKO MOŽE SUDJELOVATI?
 1. Na natječaj „Western Balkans Arbitration Writing Competition“ (u daljnjem tekstu Natječaj) prijaviti se mogu (i) studenti prava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije (uključujući studente prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno integriranog pravnog studija, poslijediplomskog specijalističkog studija te doktorskog studija, bez obzira na to jesu li su redovni ili izvanredni studenti) koji su (ii) u vrijeme podnošenja prijave državljani jedne od navedenih zemalja, bez obzira na to jesu li već položili pravosudni ispit i počeli sa radom u praksi. Studenti moraju dostaviti dokaz o upisu na tekuću godinu studija uz svoju prijavu.
PRIJAVE NA NATJEČAJ
 • Dostavljeni članci moraju biti originalni, fokusirani na teme međunarodne arbitraže trgovačke ili investicijske) i ne smiju biti prethodno objavljivani u cijelosti ili djelomično.
 • Dostavljeni članci ne mogu imati više od jednog autora.
 • Članci trebaju biti dostavljeni ili na jednom od lokalnih jezika (bosanskom, hrvatskom, crnogorskom, slovenskom ili srpskom) ili na engleskom jeziku. Nijedan jezik ne ostvaruje posebnu prednost pri ocjenjivanju.
 • Članci: (a) trebaju biti dostavljeni putem e-maila u Word i PDF formatu (bez lozinke ili slične zaštite) bez ikakvih informacija o identitetu autora; (b) trebaju biti proreda 1.5, u A4 formatu sa standardnim marginama; (c) trebaju koristiti stil citiranja koji jasno identificira autora, naziv citiranog izvora, godinu objavljivanja i izdavača, relevantnu stranicu/paragraf; i (d) trebaju biti dužine do 15,000 riječi uključujući fusnote.
 • Sve prijave moraju biti dostavljene elektroničkom poštom u skladu s točkom 7. na adresu wbarb.competition@gmail.com s naslovom “ Arbitration Writing Competition – Application ” najkasnije do 15. kolovoza 2022. godine do 17:00 sati CEST. Prijave koje stignu nakon navedenog vremena/datuma neće biti razmatrane.
 • Prijave na Natječaj moraju sadržavati sljedeće:
 1. Popratnu elektroničku poštu koja mora sadržavati (i) ime autora, adresu stanovanja, e-mail i broj mobitela. Ove informacije ne smiju biti navedene u članku; i (ii) izjavu kojom potvrđujete da je dostavljeni članak Vaš originalan tekst koji nije ranije objavljivan.
 • Dva privitka: (i) članak u skladu s točkom 5., u Word i PDF formatu, bez navođenja autora ili drugih informacija koje mogu ukazivati na identitet autora; (ii) dokaz o upisu na tekuću godinu studija s točkom 1.
 • Prijave koje ne budu u skladu sa ovim pravilima bit će diskvalificirane diskrecijskom odlukom Izvršnog odbora. Bilo kakvi sporovi vezani za ova pravila ili njihovu primjenu bit će riješeni konačnom odlukom Izvršnog Odbora na koju ne postoji mogućnost žalbe.
IZBOR POBJEDNIKA
 • Pobjednički članci bit će izabrani odlukom nacionalnih i Međunarodne komisije, u skladu sa sljedećim postupkom:
 • Rok za prijavu je 15. kolovoza 2022. godine.
 • Nakon isteka roka za prijavu članovima nacionalnih komisija bit će dostavljeni anonimizirani članci koji su ispunili uvjete za sudjelovanje, a koji su dostavljeni iz države porijekla Nacionalne komisije.
 • Do 2. rujna 2022. godine, članovi nacionalnih komisija zemalja sudionica obavijestit će Izvršni odbor o rang-listi dostavljenih članaka koji je biti bodovani bodovima od 1 do 50 (gdje 1 predstavlja najniži a 50 najviši mogući broj bodova). Izvršni odbor na temelju toga proglasit će pobjedničke članke za svaku od pet zemalja sudionica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju).
 • Svi kandidati koji su sudjelovali na Natječaju bit će obaviješteni o rezultatima i pobjednicima po zemljama sudionicama do 1. listopada 2022. godine.
 • Pobjednički članci iz pet zemalja sudionica bit će po potrebi prevedeni na engleski jezik i dostavljeni članovima Međunarodne komisije koja će ih rangirati i odabrati pobjednika do 10. studenog 2022. godine.
 • Članovi svih komisija (kako nacionalnih tako i Međunarodne) pojedinačno će rangirati dostavljene članke i dostaviti njihove ocjene izravno Izvršnom odboru, bez raspravljanja njihovog izbora s drugim članovima komisije.
 • Pobjednici će biti proglašeni i obaviješteni do 15. studenog 2022. godine.
NAGRADE
 • Svečana dodjela nagrada održat će se u prosincu 2022. godine, u skladu s odlukom Izvršnog odbora. Isplata novčanih nagrada uslijedit će nedugo nakon svečane dodjele.
 1. Pobjednici će biti nagrađeni: (i) novčanom nagradom u  iznosu od  USD  3.000.00 (prvo mjesto),  USD

2.000.00 (drugo mjesto), USD 1.000,00 (treće mjesto) ili počasnim priznanjem (četvrto i peto mjesto);

(ii) mogućnošću objavljivanja članka, po odobrenju urednika, u priznatom pravnom časopisu; i (iii) pozivom na svečanu dodjelu nagrada zajedno sa članovima komisija koje čine vodeći domaći i

međunarodni praktičari arbitraže.

 1. U brošuri i drugim promotivnim materijalima vezanim uz Natječaj gdje su novčane nagrade iskazane u lokalnim valutama iste su iskazane na takav način radi jasnije predodžbe o vrijednosti nagrada a konačni nagradni iznosi bit će uplaćeni u originalnoj valuti (USD) u skladu sa tečajem na dan uplate.
 1. Prvorangirani članak ne smije biti objavljen u bilo kojem časopisu ili pravnom listu, osim časopisa koji će biti najavljen na svečanoj dodjeli nagrada, po odobrenju urednika.
 1. Izvršni Odbor zadržava pravo po vlastitom nahođenju diskvalificirati sudionike čije postupke ocijeni kao protivne moralu, poštenju ili suprotne duhu i vrijednostima Natječaja.