O nama

Odluka za osnivanjem i registracijom jednog ovakvog centra proizašla je na osnovu izraženih potreba mladih. Naime, većina omladinskih nevladinih organizacija u BiH dosada je radila uz pomoć međunarodnih organizacija/institucija, ali takva pomoć sve više slabi i omladinske organizacije su prepuštene same sebi. Većina njih se ne snalazi u takvim situacijama i veoma brzo prestaju sa radom. Ovo se posebno odnosi na omladinske organizacije u manjim mjestima u BiH, koji bez adekvatne pomoći nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe mladih. Uzimajući u obzir ovakvu situaciju i ovakve probleme odlučili smo osnovati Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla koji bi na adekvatan način pružio podršku i pomoć svim omladinskim organizacijama koje bi naišle na probleme u svom radu.
U Januaru 2004. godine održana je osnivačka skupština Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla koji je registrovan i počeo sa radom.

Misija

Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla pomaže u radu omladinskim organizacijama i pojedincima, posebno onima koji djeluju u manjim i “zatvorenim” lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi ORC-a Tuzla

1. osnaživanje i jačanje omladinskog sektora u BiH
2. osnaživanje i jačanje kapaciteta i resursa omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih posebno u malim sredinama
3. praćenje, podsticanje i jačanje rada mladih i omladinskih organizacija
4. podsticanje i jačanje saradnje između omladinskih organizacija, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
5. prikupljanje i stvaranje baze podataka o omladinskim organizacijama, njihovim aktivnostima i radu
6. izgradnja saradnje između omladinskih organizacija i vlasti na svim nivoima
7. pokretanje procesa institucionalizacije omladinskog sektora u BiH
8. pružanje stručne i logističke pomoći i podrške omladinskim organizacijama u radu, posebno organizacijama u osnivanju
9. uspostavljanje i stvaranje bolje komunikacije i bržeg protoka informacija među omladinskim organizacijama
10. povezivanje i saradnja sa omladinskim organizacijama regije, Evrope i svijeta
11. unapređivanje i razvijanje djelatnosti i rada omladinskih organizacija, prema evropskim standardima
12. uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
13. ostvarivanje drugih zajedničkih interesa mladih i omladinskih organizacija.
Aktivnosti ORC-a Tuzla
Nakon osnivanja ORC Tuzla počeo je sa konkretnim aktivnostima. Prije svega radili smo na promociji ORC-a Tuzla, direktno informirajući omladinske organizacije u BiH o mogućnostima koje ovaj centar pruža mladima. U tu svrhu obišli smo omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe u gradovima: Konjic, Jablanica, Banovići, Brčko Distrikt, Gradačac, Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Višegrad. U okviru ovih posjeta ponudili smo im korištenje naših kapaciteta i pomoć u njihovom budućem radu. Isto tako promociju smo vršili u okviru pojavljivanja na medijima, web stranici www.omladina-bih.net, kao i prilikom izdavanja raznih publikacija.