Obuka za radio amatere

mar 31, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Radio klub “Nikola Tesla” Banja Luka organizuje OBUKU ZA RADIO AMATERE

Dom omladine, srijeda i petak u periodu od 15.04. do 15.06.

Nakon završene obuke, za polaznike koji to žele, biće organizovano polaganje ispita sa međunarodno važećom Licencom.

Prijave i informacije: info@rknikolatesla.rs.ba

Preuzeto sa: Instagram @dom.omladine.bl