On-line sastanak članica mreže ALF BiH

jul 5, 2021 | Aktivnosti ORC-a

  1. juna održali smo redovni godišnji sastanak članica ALF Mreže u BiH. Ovoga puta je sastanak održan preko zoom platforme. Na sastanku su prisustvovali predstavnici 10 organizacija članica ALF Mreže u BiH. Dnevni red sastanka bio je izvještajnog karaktera (izvještaj o aktivnostima glavne kancelarije mreže u proteklom periodu (novembar 2020. – juni 2021.

Članice su informisane o učešću ALF BiH i članica mreže u okviru ALF Virtualnog Maratona za dijalog u Euro Mediteranskim zemljama, održavanju međunarodnog piano takmičenja „Sergei Rachmaninoff“, te o ostalim redovnim aktivnostima ununtar mreže.

Učesnicima je prezentovan i izmijenjeni i redigovani Sporazum o saradnji članica ALF u BIH. Jedan od zaključaka sastanka bio je da se Sporazum (prijedlog njegovih izmjena i dopuna) pošalje svim članicama u word formatu, kako bi na njemu eventualno mogli izvršiti korekcije, svoje prijedloge, izmjene i komentare, a ostavljen je rok da članice, najkasnije do petka, 9. Jula dostave svoje izmjene i komentare, kako bi se sporazum mogao doraditi, ponuditi svim članicama na usvajanje i potpisivanje.