Osnovni trening iz izgradnje mira

jul 3, 2024 | Novosti, prilika za mlade

Centar za nenasilnu akciju (CNA) Sarajevo-Beograd

poziva Vas da se prijavite za

 Osnovni trening iz izgradnje mira

 18. 10. – 28. 10. 2024. Ulcinj, Crna Gora

 

Ukoliko živite na prostorima bivše Jugoslavije, imate više od 21 godinu, došli ste do trenutka kada se pred Vama otvaraju brojna pitanja: Kakav smo to “mir” kreirali/e? Kakvom miru težimo? Da li su nam isti strahovi i kako se nositi sa sveprisutnim nasiljem u društvu? Zanima vas kako žive ljudi u susednim zemljama i želeli biste da vaš društveni angažman znači više od redovnog (ne)izlaska na izbore i neobaveznih komentarisanja političkih odluka koje donosi neko drugi, spremni ste na sopstvena propitivanja i slušanja drugih, pozivamo Vas da se prijavite na CNA Osnovni trening iz izgradnje mira. 

Posebno Vas želimo potaknuti da se prijavite ako:

Radite u obrazovnim ustanovama; medijima; državnim institucijama

Aktivni ste u mirovnim organizacijama; građanskim pokretima i udruženjima; političkim partijama

Dolazite iz udruženja ratnih veterana ili organizacija porodica žrtava rata

Niste ni u jednoj od gore pomenutih organizacija/institucija, ali imate veliku želju i motivaciju da doprinesete izgradnji mira i menjanju svog društva na bolje

Trening iz izgradnje mira je vid mirovnog obrazovanja koji CNA praktikuje već više od 25 godina, radeći sa ljudima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore i potičući na taj način prekograničnu saradnju i izgradnju poverenja u regionu bivše Jugoslavije.

Učešćem na treningu dobijate priliku da zajedno sa drugim ljudima prepoznate i preispitate ključne probleme u Vašem društvu, te razvijate ideje i inspiraciju kako da se aktivno uključite u njihovo rešavanje.

Takođe, to je prilika da Vaš predstojeći, ili postojeći društveni angažman nadogradite sa regionalnom perspektivom, da učestvujete u razmeni iskustava i mišljenja sa učesnicima iz susednih zemalja, kao i sa svojim sugrađanima iz različitih etničkih grupa, i da napravite prvi korak ka tome da društva u kojima živimo budu manje nasilna.

Kako izgleda CNA trening iz izgradnje mira?

Rad na treningu ne znači sedenje i slušanje dugih predavanja.

Trening je mesto i prostor za razmenu, refleksiju i samorefleksiju, kritičko propitivanje, vrednosna i idejna neslaganja, vežbanje dijaloga sa neistomišljenicima. To je prilika za rad na sebi čija je svrha da doprinese promeni na društvenom nivou.

Svaki dan je podeljen u dva radna bloka/radionice, jutarnji i popodnevni, u trajanju od po 3,5 sata. Trenerski tim sastavljen od 4 osobe zadužen je za pripremu i vođenje radionica. No, od spremnosti grupe da otvoreno razgovara, i svojim ličnim iskustvima i uvidima doprinese treningu, zavisi konačni kvalitet treninga.

Teme koje se najčešće obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, uloge polova u društvu, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd.

U zavisnosti od interesovanja i potreba grupe ovom skupu tema se mogu dodati i neke druge.

U radu se koristimo različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vežbe, analiza štampanog i video materijala, igre uloga i tako dalje.

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski/crnogorski.

Centar za nenasilnu akciju organizuje Osnovne treninge iz izgradnje mira od 1997. godine. Ovaj trening će biti 46. po redu.

Šta je još važno znati pre popunjavanja online upitnika?

 Za učešće na treningu je obavezno odvojiti punih deset dana. Ukoliko niste u mogućnosti da učestvujete svih deset dana savjetujemo vam da se ne prijavljujete ovog puta. Prilika za prijavljivanje biće još!

Važno je da pre popunjavanja upitnika pažljivo pročitate celi ovaj poziv, kako biste dobili jasniju sliku šta trening znači.

Podsećamo – CNA trening iz izgradnje mira nije prilika za odmor, niti za odlazak na plaćenu ekskurziju. Naravno, tokom treninga biće prilike i za neformalno druženje, odmor i zabavu, ali fokus je na radu.

Program je intenzivan i zahevan, a visoka motivacija učesnika/ca za rad je važan kriterijum pri odabiru prijava. Dosadašnje iskustvo govori da se za svaki trening prijavi mnogo više od 20 osoba, koliko je mesta u jednoj grupi. Imajte u vidu da se u procesu selekcije trenerski tim vodi različitim kriterijumima – jasna motivacija, ravnomerna geografska, polna, dobna, profesionalna zastupljenost.

Ne postoji gornja starosna granica – Ovo nije trening samo za mlade, i vi sa 40,50…80… ste pozvani da se prijavite. Podjednako su dobrodošle da se za trening prijave sve osobe starije od 21 godine. Za proces izgradnje mira i društvenih promena kao iznimno važnu vidimo ne samo regionalnu već i međugeneracijsku razmjenu. Zato nam je važno da grupa bude mešovita i u generacijskom smislu kako bismo i na taj način učili jedni od drugih.

Tehničke i logističke informacije:

Trening će biti održan u Ulcinju, u Crnoj Gori, od 18. do 28. oktobra/listopada  2024. godine.

Za sve učesnike/ce će biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, na bazi punog pansiona, sa doručkom, ručkom i večerom. Takođe, obezbeđeno je i osveženje tokom pauza.

Troškove smještaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad pokriva organizator.

18. oktobar/listopad je dan za dolazak u Ulcinj, Crna Gora, a 28. oktobar/listopad je dan za odlazak.

Radna satnica:

09:30 – 13:00 Prepodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

13:00 – 16:30 Pauza za ručak i odmor

16:30 – 20:00 Popodnevna radionica (sa pauzom od 20 minuta)

Princip prijavljivanja:

Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molimo vas da popunite online upitnik.

Rok za prijave: 10. 9. 2024. godine, do 23:59h.

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je Vaša prijava primljena, molimo Vas da nam je prosledite ponovo ili nas kontaktirate na cna.treninzi@nenasilje.org

 

IZVOR: nenasilje.org