Posjeta članicama ALF BiH i promocija mreže.

apr 12, 2023 | ALF Aktivnosti

  1. marta 2023. je u Banja Luci održan drugi sastanak Upravnog Odbora ALF BiH. Nakon sastanka, a na osnovu zaključaka sa prvog sastanka UO ALF BIH, članovi UO i glavni koordinator mreže upriličili su sastanak sa članicom mreže iz Banja Luke – H.O. Genesis project Banja Luka (članica koja je neaktivna u zadnje vrijeme), koji su izrazili želju za daljim aktivnijim učešćem u radu mreže.

Osim njih, sastanku su prisustvovali i predstavnici: Gradski omladinski Savjet Banja Luke, „Čuvari osmijeha“ Banja Luka, i „Bijeli anđeo“ Banja Luka, kojima su koordinator mreže, Miralem Tursinović, i članovi UO ALF BIH prezentovali rad, strukturu i aktivnosti ALF BiH, te ih pozvali i objasnili im kako mogu, ukoliko žele, da se priključe mreži.