Poziv za prijavu na takmičenje ,,EUSAIR Academy Youth Contestˮ

jul 18, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Poziv za prijavu na takmičenje studenata i studentica pod nazivom ,,EUSAIR Academy Youth Contestˮ otvoren je do 22. jula 2022. godine.

Rad na temu „Kako mladi mogu (bolje) da doprinesu EUSAIR-u?ˮ može biti u nekoj od sljedećih formi: esej, prijedlog projekta, pregled, audio-vizuelni prikaz, zbirka fotografija, priče, video-snimci do 60 sekundi i TikTok kratki video-zapisi.

Kandidati i kandidatkinje svoje radove i prijave mogu poslati na adresu elektronske pošte info@uniadrion.net, uz obavezno navođenje imena i prezimena, naziva rada i države iz koje se kandidat ili kandidatkinja prijavljuje.

Deset studenata ili studentica, po jedno za svaku zemlju članicu EUSAIR-a, dobit će stipendiju za putovanje u Brisel i posjetu glavnim institucijama Europske unije.

Ovo takmičenje se realizuje u sklopu Strategije Europske unije za Jadransko-jonski region, a u sklopu projekta „EUSAIR 4 Youth”.

Više informacija nalazi se ovdje.