Poziv za saradnju

jun 15, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Institut za razvoj mladih KULT poziva sve zainteresirane nevladine organizacije koje djeluju na području
Zenice, Zavidovića, Tešnja, Tuzle, Gradačca, Bihaća, Bužima, Velike Kladuše, Bosanske Krupe, Cazina,
Gornjeg Vakufa, Sarajeva i Ilidže da popunjavanjem obrasca dostupnog na LINKU iskažu interes za
saradnju na pružanju podrške marginaliziranim grupama.
Rok za iskazivanje interesa je 30. juna 2022. godine, a očekivani početak saradnje je oktobar 2022.
godine. Ugovorom o saradnji definirat će se predemet saradnje, finansijski parametri, trajanje ugovora i
druga prava i obaveze.

Sva pitanja koja se tiču ovog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese kult@mladi.org.