Poziv za učešće na seminaru o postizanju energijske održivosti i klimatske neutralnosti etno i eko sela u Bosni i Hercegovini

sep 29, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC u saradnji sa Fondacijom Heinrich Boell poziva predstavnike menadžmenta etno i eko sela za učešće na dvodnevnom seminaru na temu postizanja energijske održivosti, smanjenja troškova za energiju i karbonskog otiska etno i eko sela u okviru projekta „Sela nultog otiska- SENO“.

Cijeneći ciljeve Zelene agende, koje je BiH obavezna ispuniti, te sve izraženiji trend preferiranja održavanja skupova, edukacija i generalno korištenja smještajnih kapaciteta u isključivo „zelenim“ tj. okolinski prihvatljivim objektima od strane većine domaćih, a posebno međunarodnih organizacija, odlučili smo kroz projekt provesti zagovaranje postizanja klimatske neutralnosti etno i eko sela u BiH, kao i podizanje svijesti i znanja o mogućnostima smanjenja troškova za energiju u eko turizmu. Nadležna entitetska ministarstva su prepoznala značaj ove teme i podržala implementaciju ovog seminara kao i projekta u cjelini. Sa predstavnicima entitetskih ministarstava je načelno dogovoreno njihovo učešće na seminaru.

U sklopu projekta predviđeno je održavanje seminara na dvije lokacije u sljedećim terminima:

  1. 12. i 13. (srijeda i četvrtak) oktobar u Etno selu Čardaci
  2. 10. i 11. (četvrtak i petak) novembar u hotelu Terme Ozren.

Zainteresovani se mogu prijaviti za jedan od navedenih termina. Teme koje će se obraditi su:

  • Troškovi za energiju i vodu u etno i eko selima,
  • Mogućnosti ušteda na troškovima za energiju i vodu
  • Primjenljive tehnologije obnovljivih izvora energije za etno i eko sela,
  • Uvođenje cirkularne ekonomije sa ciljem smanjenja troškova
  • Benefiti i načini finansiranja,
  • Eko certificiranje – koraci i koristi.

Edukativni materijal i predavanja će biti pripremljeni na način da ih mogu pratiti i razumijevati i učesnici koji nisu tehničke struke.

Seminar će trajati dva dana. Smještaj na bazi punog pansiona i pokrivanje troškova prevoza (za učesnike koji putuju više od 100 km u oba smjera) su obezbijeđeni od strane organizatora. Za učešće na seminaru 12. i 13. oktobra potrebno je poslati prijavu najkasnije do četvrtka 06. oktobra, a za seminar 10. i 11. novembra rok za slanje prijave je petak 4. novembar. Broj mjesta je ograničen pa vas molimo da prijavnicu ispunite što prije (link za prijavu: https://forms.gle/B4deSUdDRDN5q84D8). Iz jedne organizacije/eko sela/eko sela može seminaru prisustvovati troje.

Učešće na radionicama je besplatno, a svi učesnici će dobiti certifikat o učešću na seminaru. Za dva eko/etno sela čiji se predstavnici pokažu kao proaktivni i zainteresovani, kroz ovaj projekat će se uraditi studija izvodljivosti postizanja energijske održivosti i klimatske neutralnosti sa mapom puta za eko certificiranje na bazi koje mogu aplicirati na fondove koji finansiraju tranziciju ka obnovljivoj energiji i cirkularnoj ekonomiji.

U cilju blagovremene pripreme za ove edukativne događaje budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese m.markovic@reic.org.ba ili na broj 033/613 193.