Poziv za učešće u programu: „LEADERS FOR JUSTICE BIH”

maj 11, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Poziv je otvoren za sve mlade pravnike (zaposlene u sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, na univerzitetu itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina na dan zatvaranja ovog poziva.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 25. maja 2022. godine.

Prijavi se

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 25. maja 2022. godine putem on-line prijavnog obrasca. Za ovaj inovativni program biti će izabrano i stipendirano do 20 mladih pravnika sa liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?Šta za mene predstavlja pravda?Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Postupak odabira učesnika sastojat će se od:predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (26. – 31. maj 2022.)online intervjua sa komisijom za izbor (1. – 3. juni 2022.)izabrani kandidati bit će obaviješteni do 10. juna 2022. godine