Pravni okvir za stipendiranje

jun 1, 2023 | Aktivnosti, Seminari

ulaganje u ljudski kapital odraslih prema primjerima dobre prakse u Evropskoj uniji.

Uzimajući u obzir temu sastanka, bilo bi poželjno da sastanku prisustvuje direktor ili direktorica finansija ili šef ili šefica računovodstva Vaše kompanije/organizacije. Pridružite se aktivnostima tematskog zagovaračkog tima koji se bavi rješavanjem ovih važnih pitanja, kako biste na osnovu vlastitih primjera iz prakse ponudili rješenja za ovaj problem.

 

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem registracijskog formulara najkasnije do 04.06.2023. godine.

Mrežamira