Prijave na edukaciju “OsnaŽena – Aktivna na tržištu rada”

sep 14, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Da li vam je potrebna podrška u ostvarivanju svojih ličnih i profesionalnih ciljeva?
Da li vam je potrebno da upoznate grupu žena koja se susreće sa istim izazovima kao vi?

Udruženje “Amica Educa“ poziva dugotrajno nezaposlene žene dobi svih godina, svih nivoa obrazovanja, evidentirane u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da učestvuju u projektu: „OsnaŽena – aktivna na tržištu rada“

Učešće na projektu uključuje:

  • 12 treninga „Digitalnog opismenjavanja“ koji će osposobiti polaznice za samostalno korištenje računara i naučiti ih osnovama informacionih tehnologija: Windows 7, Word 2010 i Interneta.
  • 12 treninga „Poslovnih vještina” koji će osposobiti učesnice za aktivno traženje posla i/ili razvijanje svojih poslovnih ideja.
  • 12 edukativnih radionica „Lične vještine“ koje će biti usmjerene na jačanje svijesti o vlastitim vještinama, kapacitetima i potencijalu, te na unapređenju komunikacijskih i prezentacijskih sposobnosti i rodne osviještenosti. 

Intervjuiranje i selekcija polaznica će se odvijati tokom septembra 2022. godine, a početak radionica/treninga od oktobra 2022. godine. Od polaznica se očekuje redovno pohađanje treninga i radionica koje se odvijaju od oktobra do decembra, jednom sedmično. Po završetku treninga i radionica polaznice će pored stečenog znanja i vještina za aktiviranje na tržištu rada dobiti certifikate izdate od strane edukatora.

Treninzi i edukacije su besplatni. Troškovi autobuskog prijevoza će biti refundirani za učesnice čije je mjesto stanovanja izvan grada Tuzle. Prednost pri odabiru učesnica za učešće u projektu će imati osobe sa srednjom stručnom spremom.

Broj učesnica je ograničen na 12.

Više informacija oko učešća u projektu zainteresirane mogu dobiti u Udruženju Amica Educa na kontakt telefon: 035 248 912