Prijavi se za poziciju glavnog i odgovornog urednika Omladinskog magazina „Karike“

jun 30, 2022 | Nekategorisano, Novosti

Omladinska novinska asocijacija u BiH raspisuje konkurs za izbor novog/e glavnog/e i odgovornog/e urednika/ce Omladinskog magazina Karike.  

Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONAuBiH) nevladina je organizacija nastala 21. decembra 2007. ONAuBiH mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju s medijima, nauče više o istima te sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Stoga, okuplja mlade koji teže profesionalnijem, kvalitetnijem i influence-free novinarstvu. Omladinski magazin „Karike“ pokrenut je od strane Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini 2007. godine. Magazin je specifičan po tome što mladi kreiraju sadržaj za mlade. Osim informiranja i educiranja, radom želimo probuditi radoznalost, kritičnost, kreativnost, slobodu i empatiju. Naš magazin se gradi već godinama na principu profesionalnosti i novinarske etičnosti, ali i principima solidarnosti, razumijevanja, uvažavanja, podrške i empatije. Trenutno smo u potrazi za novim/om glavnim/om i odgovornim/om urednikom/com. 

Zaduženja glavnog/e i odgovornog/e urednika/ce

Glavni/a i odgovorni/a urednik/ca je osoba odgovoran/na za kvalitet, tačnost i provjerenost medijskog sadržaja koji se objavljuje na Karikama. Osoba na ovoj poziciji je osoba bez čije saglasnosti i odobrenja ne može biti objavljen nijedan sadržaj, neko ko svojim kredibilitetom, iskustvom, znanjem i vještinama s pravom stoji na čelu magazina i obavlja sljedeće dužnosti:

  1. uređivanje tekstova i drugih medijskih sadržaja pristiglih za objavu – direktan rad s dopisnicima/ama na poboljšanju kvalitete sadržaja koji dostavljaju za objavu na Karikama;
  2. rukovođenje redakcijom – raspoređivanje zaduženja članovima/icama redakcije, monitoring njihovog rada, vođenje sedmičnih redakcijskih sastanaka i dogovaranje skupa s redakcijom sedmičnog i mjesečnog rasporeda za objavu medijskog sadržaja;
  3. održavanje sastanaka s dopisnicima/ama i redakcijom – spona između dopisnika/ca i redakcije;
  4. održavanje sastanaka s Upravnim odborom Omladinske novinske asocijacije u BiH – spona između redakcije, dopisnika/ca i Omladinske novinske asocijacije u BiH;
  5. podnošenje mjesečnih izvještaja i odgovornost za sav objavljeni sadržaj u toku jednog mjeseca Omladinskoj novinskoj asocijaciji u BiH;
  6. određivanje sedmičnih/mjesečnih temata skupa s redakcijom i dopisnicima/ama, raspodjela zaduženja i odgovornosti kako bi sedmični i mjesečni planovi bili na vrijeme i kvalitetno izvršeni;
  7. rad na generalnom unapređenju cjelokupnog medija: predlaganje novih ideja za generalni rad medija, kvalitete sadržaja, raznovrsnosti medijskih formata, inovativnosti pristupa publici i kreativnosti općeg izgleda i dizajna magazina.

Koliko sati sedmično je potrebno za obavljanje ovakvog posla?

Okvirni sedmični fond sati za obavljanje ovakvog posla je minimalno deset sati.

Kakvu osobu očekujemo?

Očekujemo mladu osobu iz Bosne i Hercegovine s ili bez iskustva u medijima, ali s nekim iskustvom u radu s mladima, razumijevanjem problema, pitanja i dilema mladih, medijskih potreba i ukusa mladih kao i aktuelnih medijskih inovacija te odgovornu i osobu spremnu za učenje, napredovanje kao i posvećen rad i ispunjavanje gore navedenih dužnosti.

Šta nudimo?

Glavnom/oj i odgovornom/oj uredniku/ci nudimo jedinstvenu priliku za ličnim napredovanjem i usavršavanjem u polju omladinskog medija kao i medija generalno te mjesečni honorar u neto iznosu od 550,00 KM.

Kako se možeš prijaviti?

Tako što ćeš nam na redakcija.karike@gmail.com s naznakom Za glavnog/u i odgovornog/u urednika/cu poslati svoj CV, dvije preporuke te ispunjenu aplikaciju za prijavu (nalazi se na kraju ovog teksta) najkasnije do 18. jula 2022. do 12 sati. 

Proces selekcije i odabira

Sa troje najuspješnijih aplikanata/tica obavit ćemo intervju uživo u prostorijama Omladinske novinske asocijacije u BiH u Sarajevu u posljednjoj sedmici jula 2022. Planirani početak angažmana je 1. septembar 2022. 

Za bilo koja dodatna pitanja i nedoumice možeš nam pisati na redakcija.karike@gmail.com

Sretno svima s prijavama.

Aplikacija za prijavu 

Hvala Ti još jedanput na interesu, volji i želji da se prijaviš za ovu poziciju. Pored CV-a, potrebno je da pošalješ i dvije preporuke, ispuniš dolje navedene zadatke i sve skupa pošalješ na redakcija.karike@gmail.com najkasnije do 18. jula 2022. do 12 sati.

  1. Uredi tekst Biti student danas u Wordu koristeći Track Changes kao opciju za uređivanje i davanje uputa autoru/ici šta bi trebao/la ispraviti u navedenom tekstu.

(Nema ograničenja u smislu broja riječi, maksimalno 20 bodova)

Podijelite članak: