Prijavi svoj film na OPEN AIR FILMSKO VEČE SA ZVIJEZDAMA

jul 5, 2021 | Aktivnosti

 

Festival će trajati tri dana u periodu od 20. do 23. augusta u Živinicama.

U toku trajanja festivala, biti će organizovane radionice koje imaju za cilj unaprijediti rad mladih osoba u oblastima kojima se bave.

Organizator ima pravo korigovati datum održavanja festivala u slučaju da određene  okolnosti to budu zahtijevale a o čemu  je dužan blagovremeno obavijestiti učesnike.

Uslovi i prijava filmskog sadržaja:

  • Prijava projekta se vrši online na stranici: https://cascader.ba/
  • Potrebno je da ispunite online prijavu o generalnim informacijama;

Nakon ispunjene prijave, putem maila kojeg ostavite kao kontakt, obratiti ćemo vam se sa ostalim zahtjevima kako biste uspješno kompletirali svoju prijavu.;

 Uslovi:

  • Učešće na festivalu je besplatno;
  • Film mora trajati između pet i trideset minuta;
  • Film ne smije sadržavati elemente rasizma, fašizma i nacionalizma;
  • Od premijernog prikazivanja filma ne može proći više od jedne godine;
  • Film je moguće poslati najkasnije do 01.08.2021. godine
  • Bilo koji žanr dolazi u obzir

Za sve informacije koje vas zanimaju, možete nam se obratiti putem maila: 

cascaderproduction@gmail.com