Prijavite se za školu tranzicione pravde

aug 24, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Građanska alijansa (GA) otvara poziv za polaznike Škole tranzicione pravde! Poziv je upućen studentima prava, političkih nauka, evropskih studija, sociologije, istorije, NVO aktivistima, mladim novinarima, kao i predstavnicima foruma mladih političkih partija.

OBLAST:
pravo

OPIS

Program škole će uključivati koncept tranzicione pravde, informisanje o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih godina, sa naročitim osvrtom na vođenje sudskih postupaka u Crnoj Gori, mehanizme vansudskog utvrđivanja činjenica, prava žrtava na reparacije, inicijative za komemoracije i obilaske mjesta stradanja, primjene političkih teorija, istorijski narativi, proces suočavanja sa prošlošću, kao i pomirenje u Crnoj Gori i regionu.

Predavači u školi će biti univerzitetski profesori prava, predstavnici pravosuđa i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, predstavnici medija i NVO sektora.

Po završetku škole učesnici će dobiti stručnu pomoć u pisanju istraživačkih radova na temu suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori koji će biti javno objavljeni.

Maksimalan broj učesnika koji će biti prihvaćeni je 15.

Program će se realizovati u formi seminara u periodu od septembra do decembra 2022.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE
Da biste se prijavili potrebno je poslati biografiju i kratko motivaciono pismo na mejl adresu office@gamn.org.

ROK ZA PRIJAVU:
15.9.2022. godine

Detaljnije na:
https://gamn.org/poziv-za-skolu-tranzicione-pravde/