Prijavite se za angažman terenskog anketara u CREDI centru

apr 25, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu na području Kantona Sarajevo (potreban veći broj anketara sa ovog područja, ali se mogu prijaviti i zainteresovani sa drugih područja za angažmane u budućnosti).

CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje ćemo provoditi u budućnosti. Pored toga, onima koji budu zainteresovani nudimo mogućnost obavljanja prakse, sticanja iskustva, obuka i uključivanja u druge aktivnosti CREDI centra.

CREDI centar i Odjel za prikupljanje primarnih podataka

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) je neovisni, neprofitni i nestranački think-tank s ciljem jačanja kulture vođenja politike utemeljene na dokazima u BiH i regiji Zapadnog Balkana. To činimo proizvodnjom visoko kvalitetnih evaluacija programa i politika, kao i istraživanja u društvenim naukama, koristeći najsavremenije metodološke pristupe. Naša misija je da kvalitetnim empirijskim dokazima doprinesemo poboljšanju učinkovitosti širokog spektra projekata, programa, politika i organizacija.

Odjel za prikupljanje podataka CREDI centra pruža visokokvalitetna rješenja prikupljanja, mjerenja i analize izvornih podataka pri čemu osiguravamo održavanje kvalitete. Ovaj Odjel pruža usluge prikupljanja primarnih podataka na području cijele Bosne i Hercegovine, a za prikupljanje podataka koristimo se različitim tehnikama prikupljanja podataka. Više o ovom Odjelu možete pročitati na linku: https://credi.ba/odjel-za-prikupljanje-primarnih-podataka/

Opis posla i zadaci anketara CREDI centra

Od angažovanih anketara očekujemo da, u skladu sa svojim kompetencijama, profesionalnim iskustvima i znanjima i vještinama stečenih tokom obuke anketara CREDI centra, aktivno učestvuje u realizaciji istraživanja i prikupljanju podataka kroz ličnu komunikaciju sa ispitanicima na terenu.

Specifični zadaci anketara CREDI centra su:

 • Redovna komunikacija sa terenskim koordinatorom i predstavnicima CREDI centra uz pravovremeno izvještavanje o radu na terenu
 • Učešće u treninzima i obukama za anketare koje će biti organizovane od strane CREDI centra (obavezno prisustvo obuci za angažman)
 • Kontaktiranje ispitanika i anketiranje uživo na prethodno definisanom terenu (u kompanijama, domaćinstvima, javnim mjestima, na ulici i sl.) uz upotrebu kompjuterske opreme i/ili papira i olovke ili putem telefonskih ili video poziva
 • Postupanje na terenu u skladu sa prethodno definisanim procedurama i uz odgovorno i profesionalno rukovanje opremom i istraživačkim materijalima
 • Ljubazna i profesionalna komunikacija sa nepoznatim ispitanicima koji mogu biti različitog etničkog, religijskog, obrazovnog, seksualnog, spolnog, socioekonomskog statusa, opredjeljenja i i porijekla a koji su pristali dobrovoljno da učestvuju u ispitivanju, uz puno poštivanje njihovih prava, stavova, mišljenja i privatnosti
 • Davanje jasnih uputa i pojašnjenja ispitanicima prilikom popunjavanja anketnih formi i obrazaca, te raspoloživost u asistiranju i objašnjavanju pitanja u upitniku
 • Sistematičan pristup u provjeri ispravnosti forme unesenih odgovora i procjeni adekvatnosti uslova odgovaranja, kao i odgovoran odnos u sigurnom i organizovanom obilježavanju, sortiranju i tretmanu popunjenih upitnika

Profil kandidata

Potrebni su nam ambiciozni ljudi koji nam mogu pomoći u ispitivanju i anketiranju ciljanih ispitanika. Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Posjeduju dobre komunikacijske i organizacijske vještine, otvoreni i spremni na profesionalnu komunikaciju sa nepoznatim ljudima.
 • Fleksibilnost i spremnost na poslove koji zahtijevaju lične susrete i komunikaciju sa nepoznatim ljudima. Poželjno je (ali ne i nužno) prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
 • Visok nivo sistematičnosti, opreznosti i odgovornosti u radu.
 • Poznavanje rada u MS Office paketu i rada sa Android i IOS operativnim sistemima
 • Prednost će imati kandidati koji posjeduju osnovna znanja iz prikupljanja podataka u društvenim naukama
 • Sposobnost rada u timu
 • Poželjno (ali ne i nužno) poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno (ali ne i nužno) posjedovanje vozačke dozvole za kategoriju B

Način prijavljivanja

Ukoliko Vam navedeni uslovi odgovaraju, te smatrate da posjedujete potrebne vještine za obavljanje poslova terenskih anketara, pozivamo Vas da se prijavite i aplicirate putem linka: https://credi.ba/otvorene-pozicije-za-posao/

Nakon apliciranja ćemo sve one koji ispunjavaju uslove kontaktirati u što kraćem roku. Napominjemo da je moguće da ćemo Vas kontaktirati za angažman nakon izvjesnog vremena, u zavisnosti od potrebe za angažmanom anketara na Vašem području.  Više informacija o našem centru možete pronaći na https://credi.ba/ , a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese contact@credi.ba ili na broj telefona +38733205859.