Prijavite se za obuku o novinarstvu u Trnavi

apr 14, 2023 | Novosti, posao

Prijavite se za obuku o novinarstvu u Trnavi

NVO Mladiinfo Montenegro poziva sve zainteresovane da se prijave za obuku o novinarstvu ,,Journalism Next Door” koja će se održati u Trnavi, Slovačka u periodu od 12. do 14. maja 2023. godine. Obuka okuplja profesionalne novinare i aktiviste koji žele da steknu ili unaprijede kompetencije u oblasti konstruktivnog rješenja, angažovanog i građanskog novinarstva (CSEC) kao i organizovanje lokalnih ili međunarodnih događaja za širenje znanja o ovim metodama. Treningu će prisustvovati 25 do 30 učesnika.

OBLAST: novinarstvo

OPIS: Učesnici obuke imaće priliku da istraže različite medijske alate, mogućnosti finansiranja kao i pronaći inspiraciju i kontakte za realizaciju njihovih aktivnosti u novinarskom radu. Način na koji je obuka koncipirana ne podrazumijeva samo učenje od gostujućih stručnjaka, već i učenje od samih učesnika i to posredstvom timskog rada. Tako obuka ima za cilj da kroz interaktivan rad omogući učesnicima primjenu naučenog u praksi, te postavljanje osnova za nove saradnje.

Obuka će uključivati radionice i diskusije sa inspirativnim stručnjacima, ali i grupni rad gdje se mogu naći sljedeće teme: razmjena iskustava sa CSEC novinarstvom, uvod u angažovano i građansko novinarstvo, STEP model e-participacije u oblasti medija kao i konkretni alati koji će se koristiti: Ideas Market, Media4Change, nakon toga organizovanje događaja (planiranje, implementacija, izvještavanje), finansijska podrška za organizovanje događaja, javna promocija događaja, itd.
Nakon obuke učesnici će raditi na medijskom prilogu (tekst, audio ili video materijal, multimedija) sa posebnim akcentom na društveno važne i osjetljive teme. U toku ovog procesa učesnici će imati mentorsku podršku od projektnog tima, dok će Media4change platforma biti mjesto plasiranja vašeg proizvoda. Ukupno će nakon obuke biti proizvedeno 10 video priloga.

U okviru treninga učesnicima se nudi mogućnost pozicije ambasadora CSEC novinarstva u njihovim zemljama, kao i istraživanje grada Trnave, zvanog ,,Slovački Rim”. Putni troškovi u iznosu do 200 eura biće refundirani nakon obuke, dok su smještaj i hrana obezbijeđeni od strane organizatora.

USLOVI: Kako biste se prijavili za ovu obuku potrebno je da:
– imate najmanje 18 godina;
– da ste zainteresovani za temu CSEC novinarskih metoda;
– želite da sarađujete sa novinarima;
– želite da edukujete javnost o ovim oblastima kroz organizovanje lokalnih i međunarodnih događaja.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je popuniti aplikacionu formu

ROK ZA PRIJAVU: 24.04.2023. 23:59

Detaljnije na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiFffeBw9frNHeFy07QZluPgtgoyR2_0wkb_UrxEA0LM8nyg/viewform

Preuzeto sa: mladiinfo.me