Prijavite se za onlajn kurs ,,Integrisano učenje za mir”

apr 12, 2023 | Novosti

Univerzitet Crne Gore poziva sve zainteresovane da se prijave za onlajn kurs u okviru projekta ,,Integrisano učenje za mir”. Ovaj kurs je osmišljen da osposobi mlade ljude sa osnovnim vještinama u oblasti izgradnje mira, a dostupan je na: engleskom, arapskom, španskom, italijanskom, bugarskom, bosanskom i crnogorskom jeziku.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Kurs je predstavljen u obliku šest modula koji pokrivaju različite aspekte upravljanja konfliktima i izgradnje mira. Moduli uključuju:

  • Modul 1Osnovni uzroci sukoba. Upravljanje konfliktima kroz različite metode rješavanja sukoba.
  • Modul 2:Uloga mladih ljudi u upravljanju konfliktima i izgradnji mira. Znanje, stavovi i vještine izgradnje mira.
  • Modul 3Mobilizacija mladih i vođstvo ka miru. Upotreba tehnologije za izgradnju mira.
  • Modul 4:Rodna nejednakost kao ključni pokretač sukoba. Ponovno promišljanje roda u izgradnji mira.
  • Modul 5: Od interkulturalne komunikacije do globalne izgradnje mira. Interkulturalni dijalog i diplomatija kao osnova održivosti.
  • Modul 6: Obrazovni programi, resursi, alati koji promovišu ulogu mladih u izgradnji mira.

Nakon završetka svakog modula, od učenika se traži da polože kviz od 10 pitanja na osnovu informacija predstavljenih u modulu. Nakon što polože svih šest kvizova sa minimalnim rezultatom od 60%, učenici će dobiti sertifikat o završenoj obuci.

Projekt „Integrisano učenje za mir“ okuplja sektore formalnog i neformalnog obrazovanja u zajednicu i stvara inovativne alate za mlade i edukatore, koji edukatorima pomažu da usvoje metodologije potrebne za pružanje potrebnih kompetencija mladima da postanu graditelji mira. Glavni cilj projekta je da omogući inovativne nove pristupe u:

  • Stvaranju zajedničkog okvira ključnih kompetencija u sektorima formalnog i neformalnog obrazovanja;
  • Pomaganju mladim ljudima da pronađu plovne i fleksibilne puteve za pristup relevantnim mogućnostima učenja;
  • Miješanju formalnog i neformalnog obrazovanja pristupa učenju uz korišćenje tehnologije.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani studenti.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti e-learning platformu: https://integratedlearning4peace.eu/platform/

ROK ZA PRIJAVU:

U toku

Detaljnije na:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/616807/objava/161234-onlajn-kurs-za-mlade-u-oblasti-izgradnje-mira