Prijavite se za program stažiranja u Belgiji

okt 18, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Eurodad poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za mjesto operativnog pripravnika u Briselu.

OBLAST:

obrazovanje

OPIS

U okviru pripravničkog programa, izabrani kandidati će pomoći da se realizuju ključne aktivnosti koje zahtijeva rastući multinacionalni tim. Morate biti predani potpori društvene i ekonomske pravde, pomagaćete Eurodadovom operativnom timu u njihovim ključnim funkcijama. To uključuje događaje i organizaciju putovanja, upravljanje kancelarijom, upravljanje projektima, održavanje baze podataka i arhiviranja. Paket pogodnosti uključuje dodatne slobodne dane, ambulantsko i stomatološko osiguranje, darovni i kulturni bonovi, naknadu za rad od kuće, naknadu za javni prevoz, putno osiguranje.

USLOVI

Eurodad je poslodavac sa jednakim mogućnostima i koji razmatra sve kandidate bez obzira na rasu, vjeru, boju kože, pol, nacionalno porijeklo. Sve odluke o zapošljavanju kandidata se donose isključivo na temelju zasluga. Snažno podstiču osobe sa invaliditetom da se prijave.

NAČIN PRIJAVE

Razmatraće se samo prijave koje budu potpune, uz dostavljanje propratnog pisma na engleskom jeziku i svoju biografiju od najviše dvije stranice. Propratno pismo treba biti pravilno oblikovano, jasno i koncizno napisano, navesti zašto odgovarate opisu posla.

ROK PRIJAVE:

26. 10. 2022. godine
Detaljnije: