Prijavite se za stažiranja za UNICEF

jul 30, 2021 | Novosti

Ovaj program nudi studentima i  nedavno diplomiranim studentima, priliku da steknu praktično iskustvo u saradnji sa UNICEF-om. Mogućnosti prakse dostupne su širom svijeta.

OBLAST :

više oblasti

OPIS

Posao koji obavlja pripravnik zavisi od: potrebe kancelarije gdje su zaposleni,njihove kvalifikacije i interesovanja. Ostali dodatni zahtjevi ili interesi treba da budu  u okviru propratnog pisma. Svi pripravnici imaju pravo na naknadu kao doprinos za troškove koju plaća UNICEF ili partnerska institucija.

USLOVI

  • Za apliciranje ovog projekta potrebno je biti upisan na diplomski,postdiplmoski program ili  da ste diplomirali u posljednje dvije godine.
  • Poznavati najmanje jedan od UNICEF-ovih jezika(engleski,francuski,španski)
  • Imati odlične akademske rezultate koji potvrđuju nedavni obrazovni podaci.
  • Ukoliko imate nekog iz porodice zaposlenog u UNICEF-u, ne možete aplicirati za ovaj program.
  • Imate najmanje 18 godina.

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili za ovaj program potrebno je da  pošaljete vaš CV i motivaciono pismo

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

Detaljnije na: https://www.unicef.org/careers/internships

(mladiinfo.me)