Prikazivanje filma “Povratak u Višegrad”

mar 27, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Pozivamo Vas da nam se pridružite prikazivanju filma “Povratak u Višegrad” koji će biti prikazan 28.03.2023.godine (utorak), dvorana “Kaledioskop” Tuzla.

Radnja filma ukratko:

Dvadeset pet godina nakon završetka rata u BiH, dvoje penzionisanih profesora odlazi u Višegrad u potrazi za svojim starim učenicima jedne višegradske škole, u gradu poznatom po svojoj slavnoj ćupriji. Srbi ili Bošnjaci, prije svega komšije i prijatelji iz doba dječijih igara, ova djeca se nisu vidjela od proljeća 1992. Sa fotografijom razreda u ruci, starom Zastavom isparkiranom iz garaže, Đemila, direktorova udovica i Budimir, nekadašnji direktor područne škole kreću putevima izgubljene zemlje u nadi da će uspjeti spojiti one koje na svom putovanju pronađu.

« Julie Biro i Antoine Jaccoud snimili su, sa velikom osjetljivošću i preciznošću, ovo putovanje u prošlost ove žrtvovane generacije koja je brutalno ostavila svoje djetinjstvo u svijetu koji su uništili odrasli. Emmanuel Chicon, Festival Visions du Reel.

Režija / Réalisateur: Julie Biro, Antoine Jaccoud

Jezik / Langue: francuski titlovano na bhs / français sous-titré en bcs

Film će biti prikazan u partnerstvu sa Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini