Radionica: Međunarodni standardi za zaštitu slobode govora

apr 18, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Štetni sadržaji na internetu predstavljaju prijetnju demokratijama širom svijeta. EU pokušava pronaći načine i uvesti odgovarajuće mjere za borbu protiv širenja štetnog sadržaja na internetu. Posljednjih godina uvedeno je niz zakonskih okvira i kodeksa na nacionalnom i nivou EU s ciljem sprečavanja širenja štetnog sadržaja na internetu, neki od kojih su problematični zbog mogućeg sputavanja slobode govora. Međunarodne organizacije civilnog društva snažno su se zalagale za očuvanje slobode govora i bile su posebno glasne u pogledu Zakona o digitalnim uslugama koji ima za cilj stvaranje sigurnijeg digitalnog prostora u EU. Cilj ove radionice je prenijeti znanje lokalnim organizacijama civilnog društva u BiH o međunarodnim standardima za slobodu govora i iskustvima iz EU kako bi se osnažile da prate međunarodne trendove i zalažu za bolje regulativne i samoregulativne okvire i zaštitu slobode govora.

Radionica će biti održana u četvrtak, 28.4.2022. u prostorijama hotela Holiday, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo.

Radionica se odvija u sklopu UNESCO-vog projekta Društveni mediji za mir, koji ima cilj jačanje otpornosti civilnog društva na štetni sadržaj koji se širi putem interneta, istovremeno unapređujući promociju mira putem digitalnih tehnologija, prvenstveno društvenih mreža.

Molimo da svoje učešće potvrdite do 20.4.2022. godine na mejl adresu: nermina@media.ba. Broj mjesta je ograničen.

Agenda:

10:00 – 10:15 Uvod
10:15 – 11:00 Međunarodni standardi u zaštiti slobode govora: Kada su ograničenja dozvoljena (Anida Sokol i Maja Ćalović, Mediacentar)
11:00 – 12:00 Zakonodavni okviri i kodeksi dobre prakse: Zakon o digitalnim uslugama i primjeri iz EU (Maida Ćulahović, Regulatorna agencija za komunikacije)
12:00 – 12:30 Pauza
12:30 – 14:00 Moderacija štetnog sadržaja na društvenim mrežama i opasnosti za slobodu govora (Bojan Perkov, Fondacija Share)
14:00 – 15:00 Ručak

media.ba