Sastanak članica ALF BiH, Izborna Skupština i Sastanak Upravnog odbora ALF BiH – Tuzla, 03. – 04. mart 2023.

apr 12, 2023 | ALF Aktivnosti

U Tuzli je, od 3. do 4. aprila održan Sastanak članica ALF BiH, Izborna skupština mreže i sastanak Upravnog odbora. Sastanku je prisustvovalo 19 učesnika iz 16 članica ALF BiH.

Skupštinom je predsjedavala Anja Stipinović, članica UG Enter Vitez, dok je zapisničarka bila Lamija Spahić iz proMENTE socijalna istraživanja u Sarajevu.

Predstavnici članica mreže Anna Lindh Fondacije bili su upoznati sa kandidatima za članove Upravnog odbora ALF BiH to su:

  • Boris Balta – Tuzla Film Festival – Magic Factory Tuzla
  • Ibrahim Spahić – Međunarodni centar za mir Sarajevo
  • Ivan Sajević – Gradsko kazalište mladih Vitez
  • Maja Vejzović-Voloder – LDA Mostar
  • Novica Bogdanović – DIS Teatar Banja Luka

Predstavnici članica mreže su se jednoglasno složili da svi prethodno pomenuti kandidati/kinje (njih 5 ukupno) budu imenovani za članove Upravnog odbora, koji su nakon Skupštine održali inicijalni sastanak gdje se raspravljalo o budućim pravcima razvoja i djelovanja Mreže.

Predstavnici članica koji su prisustvovali sastanku su u nastavku raspravljali o područjima za poboljšanje njenog djelovanja. Istaknuto je da je u daljnjem radu potrebno uložiti dodatan napor s ciljem poboljšanja saradnje između članica mreže, te vidljivosti rada mreže i njenih članica u javnom prostoru.

U okviru Upitnika za procjenu potreba članica ALF BiH, od članica je traženo da identifikuju oblasti u kojima su članovi organizacije zainteresirani za obuku/izgradnju kapaciteta. Najistaknutija područja su: sadržaji interkulturalnog dijaloga, menadžerski aspekti, te strateške teme. Ujedno, oblasti rada za koje su članovi najviše zainteresirani su mladi, gender, obrazovanje, kultura, inkluzija, govor mržnje što je u skladu s temama koje će u narednom periodu biti prioritizirane u radu Anna Lindh Fondacije.

Predloženo je da se otvori fb grupa ALF BiH, kako bi članice mogle što bolje komunicirati međusobno, dok bi se fb ALF stranica primarno trebala orjentisati prema „vani“ (ostalim organizacijama i institucijama, te stranim organizacijama. Potrebno je što više se uvezati sa drugim mrežama ALF-a;

Potrebno je napraviti procjenu za snimanje promotivnog videa ALF BiH (i članica), te pokušati tražiti sredstva od Sekretarijata ALF;

U nastavku je održan i prvi – konstiuirajući sastanak Upravnog Odbora ALF BiH.

Prisutni članovi UO: Ibrahim Spahić – IPC Sarajevo, Ivan Sajević – GKM Vitez, Novica Bogdanović – DIS teatar Banja Luka

Za predsjednika UO ALF BIH izabran je Ivan Sajević, a za potpredsjednika Novica Bogdanović.

UO ALF BiH je verifikovao mandat dosadašnjoj glavnoj kancelariji ALF BiH – ORC Tuzla za period do aprila 2025. godine.

Isto tako, Odbor je donijeo odluku da se u narednom periodu pročisti Sporazum o saradnji članica ALF BiH: izvršite ispravke u nekim članovima Sporazuma o saradnji (izbaciti anekse, izdvojiti iz Sporazuma Poslovnik o radu Skupštine, smanjiti broj članova/ca Etičkog Odbora sa pet na tri, te da se nakon toga isti ponudi članicama na usvajanje.

Sa spiska ALF BiH su, zbog neaktivnoti i nepotvrđivanja članstva brisane: UG za promociju obrazovanja roma „Otaharin“ Bijeljina, PRONI – Centar za omladinski razvoj Brčko, Udruga Uzor Busovača, UG Središte za cjeloživotno učenje (SCU) Nova Bila – Travnik i Prof.Dr. Emel Topcu – Dekan Internacionalnog univerziteta Sarajevo. UO je donijeo odluku da se pomenute članice brišu iz članstva u ALF BiH, sa time da im se, nekad u daljem radu, ukoliko zatraže članstvo u ALF BiH, to omogući.

Odbor je razmatrao i prijedlog zajedničkih aktivnosti ALF BiH za ovu godinu.