Šta su to ljudska prava?

jul 29, 2021 | Novosti

 

Šta su to ljudska prava?

Odgovor na ovo pitanje su u posljednja četiri dana tražile motivirane mlade osobe iz cijele Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj ovog treninga bio je osnažiti osobe aktivne u radu s mladima za provođenje edukativnih aktivnosti u području ljudskih prava. Slijedom toga ovaj trening za početnike u području ljudskih prava omogućio je učesnicima da unaprijede osnovne kompetencije (znanja, vještine, stavove) potrebne za provedbu edukacija o ljudskim pravima. Tokom treninga učesnici su upoznati s osnovnim teorijskim okvirom vezanim uz ljudska prava, govorili su o vlastitim iskustvima i stavovima vezanim uz ljudska prava, promišljali o vrijednostima, načelima i metodama koje se koriste unutar edukacije o ljudskim pravima i dobili priliku osmisliti načine na koje dobiveno znanje mogu integrirati u organizacije u kojima rade.

“Tokom četverodnevnog treninga, kroz predavanja i praktične radionice obradili smo teme diskriminacije i jednakosti, osnovne koncepte ljudskih paava, slobode govora i govora mržnje, rodne ravnopravnosti, aktivnog građanstva i participacije. Po završetku treninga, svaki od učesnika dobit će na korištenje priručnike za provedbu edukacija i daljnju mentorsku podršku pri osmišljavanju i provođenju vlastitih edukacija. Zadovoljstvo je vidjeti mlade, motivisane ljude koji prepoznaju kršenja ljudskih prava te imaju želju da se protiv toga pobune i edukuju svoje vršnjake o onome što su oni naučili.” – istakao je Nedim Alibegović, generalni sekretar Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

U ima Vijeća Evrope učesnicima se obratila šefica njihove kancelarije u Sarajevu, gospođa Bojana Urumova i tom prilikom podsjetila na programe i podršku koje Vijeće Evrope daje kroz različite programe te sitakla značaj uključivanja u mladih u njih te koliko je bitno da se glas i stavovi mladih čuju.

Projekat “Human Rights Academy” realizuje Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini uz podršku Vijeća Evrope u sklopu programa “Compass Training Courses on Human Rights Education with Young People”.

(vijećemladih.ba)