Šta učiniti kada primijetite korupciju na fakultetu

apr 16, 2023 | Novosti, Vijesti

Korupcija je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju fakulteti širom svijeta. Studenti su često meta korupcije, a neki čak i sami sudjeluju u koruptivnim radnjama. Kako se nositi sa ovim problemom i zaštititi sebe i integritet obrazovnog sistema?

Prvi korak u suočavanju sa korupcijom je prepoznavanje. Korupcija se može manifestovati u različitim oblicima, od potkupljivanja do plagiranja. Prepoznavanje ovih oblika korupcije može pomoći u suočavanju sa njima.

Potražite podršku

Potražite podršku od drugih studenata i profesora koji se protive korupciji. Obratite se savjetniku za studente, studentskom udruženju ili bilo kojoj drugoj organizaciji koja se bori protiv korupcije. Razgovarajte sa drugim studentima i zajedno djelujte protiv korupcije.

Prijavite korupciju

Ako primijetite korupciju, obavezno je prijavite fakultetskim vlastima. Obavijestite profesora, dekana ili savjetnika za studente o koruptivnoj radnji koju ste primijetili. Obratite se i drugim organizacijama i policiji.

Zadržite dokaze

Obratite pažnju na detalje i zapišite ih, sačuvajte sve dokumente i informacije koje ste prikupili. Ove informacije će pomoći u istrazi.

Budite istrajni

Budite istrajni u borbi protiv korupcije. Korupcija je duboko ukorijenjena u nekim obrazovnim sistemima i borba protiv nje može biti dug i naporan proces. Međutim, važno je da se ne odustaje, i da se borimo za pravedno i pošteno obrazovanje.