Stipendije za oko 550 srednjoškolaca koji su upisali deficitarna zanimanja

aug 1, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Nakon upisa učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2022/23. godini, u deficitarna zanimanja, od planiranih 728 učenika, realizovan je upis oko 550 učenika (70%) u 36 škola, 28 jedinica lokalnih zajednica i 19 zanimanja.

Vlada Republike Srpske opredjeljena je da i u školskoj 2022/2023. godini podrži učenike koji upisuju zanimanja koja su definisana kao deficitarna.

U budžetu su za ovu namjenu planirana sredstva u iznosu od 900.000 KM i to stipendije u iznosu od 100,00 KM i besplatan prevoz za učenike prvog razreda deficitarnih zanimanja.

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa lokalnim zajednicama, poslovnom zajednicom i školama sačinilo je listu deficitarnih zanimanja u Republici Srpskoj, koja je objavljena na zvaničnoj stranici, prije termina prvog upisnog roka u školsku 2022/2023 godinu.

Na osnovu prikupljenih podataka ustanovljeno je da se najveće potrebe na tržištu rada javljaju za zanimanja trećeg stepena u strukama:

  • Mašinstvo i obrada metala (bravar – zavarivač, mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike, obrađivač metala rezanjem, alatničar, mehaničar grijne i rashladne tehnike
  • Poljoprivreda i prerade hrane (pekar, mesar, agroproizvođač prehrambeni prerađivač)
  • Ugostiteljstvo i turizam (konobar i kuvar)
  • Saobraćaj (vozač motornih vozila)
  • Elektrotehnika (auto električar i električar elektroinstalater)
  • Šumarstvo i obrada drveta (stolar) i
  • Geodezija i građevinarstvo (kamenorezač – keramičar).