Studentske stipendije Jericho Fondacije za ak. 2022/23. godinu

jun 17, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Jericho Fondacija objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prve i druge godine studija koji studiraju na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022/23. godinua pravo apliciranja imaju državljani Bosne i Hercegovine, redovni studenti prve i druge godine Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Zenici, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta “Džemal Bijedić”, Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Banjoj Luci, uz uslov da su mlađi od 21 godine starosti. 

Sa studentima koji budu izabrani u drugi krug, predstavnici Fondacije će obaviti intervju i tom prilikom studenti trebaju imati dokaz o akademskim dostignućima i dokaz o porodičnim prihodima.
Rok za podnošenje prijave je 15. juli 2022. godine, a odabrani kandidati će do 16. augusta biti obavješteni (putem e-pošte) o rezultatima konkursa.
Iz Fondacije napominju da se aplikacije za stipendije trebaju dostaviti na engleskom jeziku i da se za bilo kakva pitanja svi kandidati mogu obratiti na e-mail: jericho@jerichofoundation.org.
Prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose se online na slijedećem linku: https://www.jerichofoundation.org/apply