JAVNI POZIV ZA MLADE AKTIVISTE

JAVNI POZIV ZA MLADE AKTIVISTE

Helsinški odbor za ljudska prava, raspisuje javni poziv povodom učestvovanja mladih aktivista u programu za sprječavanje propagiranja i plasiranja netačnih i neprovjerenih informacija putem sredstava javnog informisanja. Naime, mladi aktivisti iz sledećih zajednica...