Želimo biti ravnopravni, a jesmo različiti

Želimo biti ravnopravni, a jesmo različiti

  U okviru okruglog stola “Sva lica pristupačnosti II“ koji je održan 26. jula u Sarajevu zaključeno je da osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno vidljive i da je potrebno izraditi plan kako bi se riješili njihovi problemi u...