Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH

Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH

  „Utjecaj COVID-19 na civilno društvo u BiH“ je naziv jednogodišnjeg projekta kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku The Balkan Trust for Democracy i USAID. Cilj projekta je istražiti u kojoj je mjeri COVID-19 utjecao na...